Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of glow discharge nitriding on properties of nickel layers produced in the process of electrochemical nickel plating on 6060 aluminium alloy

Paweł Wolanowski

Abstract

Aluminium is the most common metal in the earth’s crust. Due to its lower density than iron, ability to passivate and good specific strength, it is applied; among others, in construction, automotive, aerospace and machine industries. It is used to manufacture structural elements of buildings, civil vehicles, flying vehicles and machines, including specialist products such as turbine fragments. In addition to industrial applications, aluminium is also used to manufacture products for domestic use, targeting a wide range of customers. Examples include food packaging such as cans, films and items used in kitchen, such as crockery and cutlery. Due to its low corrosion resistance and frictional wear, aluminium is subjected to surface treatment. Among other things, nickel coatings are produced for aesthetic purposes, protection against corrosion or as technical layers, but are characterized by low adhesion to the surface. In this study it was decided to apply surface treatments aimed at improving the properties of nickel coatings and diffusion treatments causing the formation of intermetallic phases.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Wolanowski (FMSE) Paweł Wolanowski,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Wpływ procesu azotowania jarzeniowego na właściwości warstw niklowych wytwarzanych w procesie niklowania elektrochemicznego na stopie aluminium 6060
Supervisor
Krzysztof Kulikowski (FMSE/DSE) Krzysztof Kulikowski,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
IM-D.002370
Reviewers
Waldemar Kaszuwara (FMSE/DCFM) Waldemar Kaszuwara,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Krzysztof Kulikowski (FMSE/DSE) Krzysztof Kulikowski,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
stop aluminium, AW-6060 powłoka niklowa, azotowanie jarzeniowe, obróbka cieplna, umacnianie wydzieleniowe, dyfuzja, fazy międzymetaliczne
Keywords in English
aluminium alloy, AW-6060, nickel layer, glow discharge nitriding, heat treatment, precipitation hardening, diffusion, intermetallic phases
Abstract in Polish
Aluminium jest metalem najbardziej rozpowszechnionym w skorupie ziemskiej. Z uwagi na niższą gęstość od żelaza, zdolność do pasywacji oraz dobrą wytrzymałość właściwą stosowany jest między innymi w budownictwie, przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym a także maszynowym. Produkuje się z niego elementy konstrukcyjne budowli, pojazdów lądowych, latających i maszyn, w tym tak specjalistyczne produkty jak fragmenty turbin. Oprócz zastosowań w przemyśle, z aluminium wytwarza się produkty przeznaczone do użytku domowego, kierowane ku szerokiemu gronu klientów. Przykładem mogą tu być opakowania produktów spożywczych takie jak puszki, folie oraz przedmioty używane w kuchni, przykładowo: naczynia i sztućce. Z uwagi na niską odporność korozyjną oraz na zużycie przez tarcie poddaje się aluminium obróbce powierzchniowej. Wytwarza się m.in. powłoki niklowe, które służą do nadania walorów estetycznych, ochrony przed korozją lub jako warstwy techniczne, natomiast cechują się niską przyczepnością do podłoża. W niniejszej pracy postanowiono zastosować obróbki powierzchniowe mające na celu poprawę właściwości powłok niklowych oraz obróbek dyfuzyjnych powodujących powstanie faz międzymetalicznych.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_-_Paweł_Wolanowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30816

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6a1f978a8743426c8d883ef024c3abb3/
URN
urn:pw-repo:WUT6a1f978a8743426c8d883ef024c3abb3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page