Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of cryptographic hash function BLAKE2b in FPGA structure

Adam Wojciech Wójcik

Abstract

This BSc thesis describes the operation of cryptographic hash function BLAKE2, as well as a hardware implementation of BLAKE2b algorithm in its 64-bit version. This implementation was created using a Verilog hardware description language dedicated to run on a development board with an FPGA chip. BLAKE2b algorithm processing time was analyzed and compared to SHA-1 hash function performance. Performance tests involved creating a computer system SoPC (System on Programmable Chip) with the NIOS II Soft-Processor and a possibility of adding user instructions. Additionally, the system can be programmed and run in FPGA structure. The programming language C in special environment was used for effective control and communication within the system SoPC.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Wojciech Wójcik (FEIT) Adam Wojciech Wójcik,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Realizacja kryptograficznej funkcji skrótu BLAKE2b w strukturze FPGA
Supervisor
Paweł Tomaszewicz (FEIT) Paweł Tomaszewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Tomaszewicz (FEIT) Paweł Tomaszewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Ewa Obarska (FEIT) Ewa Obarska,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
BLAKE2b, funkcja skrótu, FPGA, Verilog HDL, SoPC, NIOS II
Keywords in English
BLAKE2b, hash function, FPGA, Verilog HDL, SoPC, NIOS II
Abstract in Polish
Niniejsza praca zawiera opis działania kryptograficznej funkcji skrótu BLAKE2, a także sprzętową implementację algorytmu BLAKE2b jej 64-bitowej wersji. Implementacja ta została zrealizowana przy wykorzystaniu języka opisu sprzętu Verilog z zamiarem uruchomienia na płytce deweloperskiej z układem FPGA. W pracy badaniom poddano czas przetwarzania algorytmu i przeprowadzono analizę porównawczą z funkcją skrótu SHA-1. Testowanie opierało się na stworzeniu systemu komputerowego SoPC (System on Programmable Chip) z Soft-Processorem NIOS II z możliwością dodania instrukcji użytkownika oraz zaprogramowania i uruchomienia systemu w strukturze FPGA. Sterowanie i komunikacja z zaprogramowanym systemem opracowana została w specjalnym środowisku przy pomocy języka C.
File
  • File: 1
    praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32023

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6a0e1bf534c54644982b2a1ae5ea52b4/
URN
urn:pw-repo:WUT6a0e1bf534c54644982b2a1ae5ea52b4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page