Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Characteristics of semi-rigid polyurethane foams with the recycle rubber

Krzysztof Jerzy Niezgoda

Abstract

The aim of this engineering study was to characterize the semi rigid polyurethane foams with different contents of recycled rubber. These foams are to be used as structural components with increased ability of energy absorbing. The characteristic of tested materials was made using: differential scanning calorimetry, thermogravimetric analysis, infrared spectroscopy with Fourier transform, scanning electron microscopy and determination of apparent density, absorption of impact strength, water absorption, compressive strength and oxygen index. Analysis of the results shows that the properties of the tested materials depend on the amount of added filler. The addition of the recycled rubber has a favorable effect on the properties of rigid polyurethane foam, and on the environment, because it allows to use the waste from used rubber products.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Jerzy Niezgoda (FMSE) Krzysztof Jerzy Niezgoda,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Charakterystyka półsztywnych pianek poliuretanowych z recyklatem gumy
Supervisor
Joanna Ryszkowska (FMSE/DSMP) Joanna Ryszkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.001985
Reviewers
Wojciech Święszkowski (FMSE/DMD) Wojciech Święszkowski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
Półsztywne pianki poliuretanowe, recyklat gumy, skaningowa kalorymetria różnicowa, analiza termograwimetryczna, spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera, skaningowa mikroskopia elektronowa, gęstość pozorna, pochłanianie siły uderzenia, chłonność wody, wytrzymałość na ściskanie, indeks tlenowy.
Keywords in English
Semi rigid polyurethane foams, rubber recycle, differential scanning calorimetry, thermogravimetric analysis,Fourier transform infrared spectroscopy, scanning electron microscopy, apparent density,absorption of impact strength, water absorption, compressive strength, oxygen index.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej była charakterystyka półsztywnych pianek poliuretanowych z różną zawartością recyklatu gumowego. Pianki te mają znaleźć zastosowanie jako elementy konstrukcji o podwyższonej zdolności do pochłaniania energii. Charakterystyki badanych materiałów dokonano za pomocą: skaningowej kalorymetrii różnicowej, analizy termograwimetrycznej, spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera, skaningowej mikroskopii elektronowej, a także oznaczono gęstość pozorną, pochłanianie siły uderzenia, chłonność wody, wytrzymałość na ściskanie oraz indeks tlenowy. Analiza wyników badań pozwala stwierdzić, że właściwości badanych materiałów zależą od ilości dodanego napełniacza. Dodatek recyklatu gumowego ma korzystny wpływ na właściwości półsztywnej pianki poliuretanowej, jak i na środowisko, gdyż pozwala wykorzystać odpad ze zużytych wyrobów gumowych.
File
  • File: 1
    PRACA INZYNIERSKA KRZYSZTOF NIEZGODA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8050

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT69d934ea52bb4114a52080a1216bfc6f/
URN
urn:pw-repo:WUT69d934ea52bb4114a52080a1216bfc6f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page