Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Solar cells made from widely available materials - design and construction of educational post

Piotr Karwowski

Abstract

The theme of this thesis are issues related to the photovoltaic cell. The general problems of acquiring the energy and increasing market demand for that energy are introduced first. The purpose and key motivations that encouraged the author to this subject matter are featured as well. The subsequent chapters discuss the theory of the subject and the explanation of the process occurring in photovoltaic cell. The theory underlying the topic is also preceded by the explanation of solar radiation which is crucial in this case. The next step was to explain things such as electronic band structure of semiconductors, transport of charge carrier, recombination of charge carriers and also p–n junction. Detailed analysis of the processes occurring in semiconductor are essential, as semiconductors are the main part of every photovoltaic cell. In explanation of how the cells work, the two distinct cells—made with Cu20 and DSSC respectively—were described. The next chapter presents the specific way of building both types of cells.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Karwowski (FP) Piotr Karwowski,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Ogniwa słoneczne wykonane z ogólnodostępnych materiałów - zaprojektowania i budowa stanowiska edukacyjnego
Supervisor
Aleksander Urbaniak (FP/SD) Aleksander Urbaniak,, Semiconductors Division (FP/SD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Semiconductors Division (FP/SD)
Study subject / specialization
, Fizyka Techniczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Aleksander Urbaniak (FP/SD) Aleksander Urbaniak,, Semiconductors Division (FP/SD)Faculty of Physics (FP) Marek Pawłowski (FP/SD) Marek Pawłowski,, Semiconductors Division (FP/SD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
Ogniwo fotowoltaiczne, ogniwo barwnikowe, DSSC, efekt fotowoltaiczny
Keywords in English
Solar cells, photovoltaic effect, DSSC, photovoltaics
Abstract in Polish
Niniejsza praca podejmuje zagadnienia związane z ogniwami fotowoltaicznymi. We wstępie przedstawiona została ogólna tematyka związana z pozyskiwaniem energii oraz rosnącym na nią zapotrzebowaniem. Przedstawiony został również cel oraz główne motywacje skłaniające autora do podjęcia tej tematyki. W kolejnych rozdziałach przedstawiono zagadnienia teoretyczne mające na celu objaśnienie procesów zachodzących w ogniwach fotowoltaicznych. Rozważanie teoretyczne na temat ogniw poprzedzone są wyjaśnieniem, kluczowego dla tej tematyki, promieniowania słonecznego. Następnie objaśniony został model pasmowy półprzewodnika, transport nośników prądu, rekombinacja par elektron-dziura oraz złącze pn. Dogłębne przeanalizowanie procesów zachodzących w półprzewodnikach jest bardzo istotne gdyż jest to jeden z głównych elementów składowych każdego ogniwa fotowoltaicznego. Opisano zasadę działania dwóch wykonywanych ogniw czyli ogniwa Cu2O oraz DSSC. W kolejnym rozdziale szczegółowo przedstawiony został proces budowy obu ogniw.
File
  • File: 1
    praca dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9882

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT69d521f3ea7b4c99a319e36b9d9ce7d7/
URN
urn:pw-repo:WUT69d521f3ea7b4c99a319e36b9d9ce7d7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page