Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Problematyka podziałów nieruchomości na wybranych przykładach

Damian Kotowicz

Abstract

Głównym celem pracy dyplomowej „Problematyka podziałów nieruchomości na wybranych przykładach” jest analiza zagadnień administracyjno–prawnych związanych z podziałem nieruchomości zurbanizowanej oraz rolno-leśnej, a także ich wzajemne porównanie. W rozdziale drugim pracy została opisana terminologia dotycząca podziałów nieruchomości oraz rodzaje nieruchomości jakie występują w obowiązującym systemie prawnym. Rozdział trzeci pracy poświęcony jest prawom związanym z nieruchomościami, które możemy podzielić na trzy podstawowe grupy: prawa rzeczowe, ograniczone prawa rzeczowe oraz prawa zobowiązaniowe. W rozdziale czwartym opisano ogólne zasady dokonywania podziałów nieruchomości w trybie administracyjnym, oraz dokumenty powstałe podczas pracy geodezyjnej tj.: wstępny projekt podziału nieruchomości, mapa z projektem podziału nieruchomości, protokół z przyjęcia granic, a także procedurę zatwierdzania podziału nieruchomości oraz stabilizację nowych punktów granicznych. W rozdziale piątym pracy opisano zagadnienia dotyczące podziałów nieruchomości rolnych i leśnych, a główny problem nakreślony w części tego rozdziału to tzw. „przyjęcie granic nieruchomości”. Różnice między procedurami podziału nieruchomości w zależności od jej przeznaczenia w planie miejscowym przedstawiono w rozdziale szóstym pracy inżynierskiej. W rozdziale siódmym przedstawiono dwa przykładowe operaty techniczne z wybranych procedur podziału nieruchomości. Załącznikami do badania własnego są kopie poszczególnych stron pozyskanych z operatów technicznych udostępnionych przez PODGiK w Białymstoku, jak również materiały udostępnione przez zleceniodawcę podziału nieruchomości. W ostatnim rozdziale zawarto wnioski i podsumowania wynikające z przeanalizowania obowiązujących aktów prawnych oraz przeprowadzonego badania własnego.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Kotowicz (FGC) Damian Kotowicz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Robert Łuczyński (FGC/DCLM) Robert Łuczyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
działka ewidencyjna, kataster, podział nieruchomości
File
  • File: 1
    Damian Kotowicz - praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 3837

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT69d4e9e1317248c784669aab50734659/
URN
urn:pw-repo:WUT69d4e9e1317248c784669aab50734659

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page