Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Discrimination against women in the labour market

Karolina Wiechowska

Abstract

The main issue raised in this thesis was the discrimination against women in the labour market. The goal of the thesis is to investigate the phenomena of women’s discrimination in the labour market in Poland. Areas such as the place and forms of discrimination, the effectiveness of anti-discrimination procedures in the company, the necessary changes to the anti-discrimination policy will be analysed. In the first chapter, I presented the importance of female employment in the labour market in Poland. The second chapter presents an overview of women’s discrimination in the labour market. The third chapter discusses the norms which regulate employment of women in Poland. The last chapter provides the analysis of conducted survey about female discrimination in Poland, the findings of a research and their interpretation. The phenomenon such as discrimination is observed frequently in Poland’s labour market. In many cases it is associated with stereotypes that occur among Polish society. Women are discriminated by lesser wages and social respect despite the same level of education and job position as men. Studies have also shown that the phenomenon of discrimination is also manifested in the inability to gain a promotion or raise qualifications. Entrepreneurs should pay more attention to compliance with labour laws and other legal norms in order to ensure that women do not feel discriminated in Poland.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Wiechowska (CESS) Karolina Wiechowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy
Supervisor
Anna Stępniak-Kucharska (CESS) Anna Stępniak-Kucharska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Anna Stępniak-Kucharska (CESS) Anna Stępniak-Kucharska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
dyskryminacja kobiet, rynek pracy, zatrudnienie
Keywords in English
discrimination of women, labor market, employment
Abstract in Polish
Tematem pracy była dyskryminacja kobiet na rynku pracy. Przedmiotem pracy jest dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce. Celem pracy jest zbadanie zjawiska dyskryminacji kobiet na rynku pracy w Polsce. Analizie poddane zostaną takie obszary jak: miejsce i formy dyskryminacji, efektywność procedur antydyskryminacyjnych w przedsiębiorstwie, niezbędne zmiany w polityce antydyskryminacyjne. W pierwszym rozdziale przedstawiłam istotę zatrudnienia kobiet na rynku pracy w Polsce. Drugi rozdział stanowi omówienie zjawiska dyskryminacji kobiet pod względem zatrudnienia. Rozdział trzeci stanowi przedstawienie norm regulujących zatrudnienie kobiet w Polsce. Ostatni rozdział zawiera analizę przeprowadzonej ankiety na temat dyskryminacji kobiet w Polsce, zgromadzonych wyników badańwłasnych oraz ich interpretację. Zjawisko jakim jest dyskryminacja jest powszechnie spotykana na rynku pracy w Polsce. W wielu przypadkach wiąże się ona z istniejącymi stereotypami, jakie w Polskim społeczeństwie występują. Kobiety dyskryminowane są poprze mniejsze wynagrodzenie, mniejsze poważanie społeczne, mimo takiego samego wykształcenia i stanowiska pracy co mężczyźni Badania wykazały również, że zjawisko dyskryminacji objawia się również na braku możliwości awansu czy podnoszeniu kwalifikacji. Przedsiębiorcy powinni zwracać większą uwagę na przestrzeganie przepisów prawa pracy i innych norm prawnych aby w Polsce kobiety nie odczuwały zjawiska dyskryminacji.
File
  • File: 1
    287870_lic-ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30627

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT69ba7f6038d843a1bc5d43f97ee13265/
URN
urn:pw-repo:WUT69ba7f6038d843a1bc5d43f97ee13265

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page