Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Manufacturing system design for the screw cap model assisted by CAD/CAM systems

Szymon Piotr Kolasa

Abstract

This work includes the design of the technological process of the nut using CAD/CAM software, and then with the help of simulation to create an object by machining using numerically controlled machine tools. The individual chapters are as follows: The third chapter contains the theoretical introduction of the cutting process. Presents in theory the main issues that were implemented in this work, such as milling or turning. In this chapter, you can also find roughness measurement issues. Chapter four describes how to create simulations for a workpiece. Step by step the cutting process in Creo Parametric 5.0 and the construction of the control program are presented. The fifth chapter is devoted to the description of how an object was made. It presents the implementation of the simulation, which was described in the previous chapter, but also how to fix the object, the machine on which it was machined and the tools with which it was machined. In the sixth chapter, there are issues from roughness and dimensions measurements that were made after the object was manufactured. It presents the results obtained and their analysis. The seventh chapter is a summary of my work, conclusions and presentation of errors occurring in the process of manufacturing the item.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Szymon Piotr Kolasa (FPE) Szymon Piotr Kolasa,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Przygotowanie procesu technologicznego modelu nakrętki z wykorzystaniem systemów CAD/CAM
Supervisor
Robert Pierzynowski (FPE/IoMP) Robert Pierzynowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Robert Pierzynowski (FPE/IoMP) Robert Pierzynowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Marek Rozenek (FPE/IoMP) Marek Rozenek,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
CAD/CAM, obróbka skrawaniem frezowanie, toczenie, chropowatość
Keywords in English
CAD/CAM, machining, milling, turning, roughness
Abstract in Polish
Niniejsza praca zawiera zaprojektowanie procesu technologicznego nakrętki przy zastosowaniu oprogramowania CAD/CAM, a następnie przy pomocy symulacji wytworzenie przedmiotu obróbką skrawaniem przy użyciu obrabiarek sterowanych numerycznie. Poszczególne rozdziały przedstawiają się w następujący sposób: Rozdział trzeci zawiera wstęp teoretyczny procesu skrawania. Przedstawia w teorii główne zagadnienia, które były realizowane w tej pracy takie jak np. frezowanie czy toczenie. W tym rozdziale również można znaleźć zagadnienia z pomiarów chropowatości. W rozdziale czwartym opisane jest tworzenie symulacji dla obrabianego przedmiotu. Krok po kroku przedstawiony jest proces skrawania w programie Creo Parametric 5.0 oraz budowa programu sterującego. Piąty rozdział został poświęcony opisowi jak przedmiot został wytworzony. Przedstawia on urzeczywistnienie symulacji, która została opisana w poprzednim rozdziale ale także sposób zamocowania przedmiotu, maszyny na których był obrabiany oraz narzędziami jakimi był skrawany. W szóstym rozdziale pojawiają się zagadnienia z pomiarów chropowatości oraz wymiarów, które zostały wykonane po wytworzeniu przedmiotu. Przedstawia on uzyskane wyniki oraz ich analizę. Siódmy rozdział to podsumowanie mojej pracy, wnioski oraz przedstawienie błędów występujących w procesie wytwarzania przedmiotu.
File
  • File: 1
    Kolasa-praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35726

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT69b02113a9b44432a5b72343b09d8438/
URN
urn:pw-repo:WUT69b02113a9b44432a5b72343b09d8438

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page