Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Press module of labels in labelling machine

Jan Milewski

Abstract

The goal of this thesis was to design a subassembly of labeling machine called Mangler, which is responsible for pressing the previously applied labels to the packaging. The device was designed for UNILOGO Robotics company and must be compatible with Duo Roto line, which is designed for labeling non-round packaging. The design should eliminate the disadvantages of the previous solution. Construction requirements included: high efficiency, improved service conditions and simplified construction with respect to the previous version, as well as reduced set-up time. The expected production volume, label pressure and maximum dimensions and maximum weight have been specified. In addition, the device had to use the energy resources available within the line. The analysis of the current state of the technology, included current version of Mangler, as well as the prototype made by UNILOGO Robotics. The principle of operation of both devices as well as their advantages and disadvantages is described. Based on this part of the work and the previously formulated requirements, a new Mangler concept was created. Simplification of the construction and facilitation of the service process was possible, because two separated motors have been used. The new method of changing machine’s configuration and special mechanism allowed to significantly simplify this process and shorten its time. While maintaining the correct implementation of the main function of the device, i.e. label pressure. The calculations that have been made allow to choose commercial parts, such as induction motors, linear guide rails, bearings or tension springs. After making structural calculations, it was necessary to carry out calculations to check the correctness of the selection of elements. Based on calculations and previously formulated requirements, a 3D model was created. At the end of this thesis, there are conclusions regarding the design of Mangler and evaluation of created model. Attachments include catalog sheets of selected commercial elements and part of technical documentation, which scope was defined by thesis promoter.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jan Milewski (FM) Jan Milewski,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Moduł docisku etykiet w linii etykietującej
Supervisor
Janusz Igielski (FM/IMPh) Janusz Igielski,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Zbigniew Kusznierewicz (FM/IMPh) Zbigniew Kusznierewicz,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM) Janusz Igielski (FM/IMPh) Janusz Igielski,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
etykietowanie, konstrukcja
Keywords in English
labelling, construction
Abstract in Polish
Celem pracy było zaprojektowanie podzespołu linii etykietującej zwanego Manglerem, który jest odpowiedzialny za dociskanie naklejonych wcześniej etykiet do opakowania. Urządzenie jest projektowane dla firmy UNILOGO Robotics i musi współpracować z linią typu Duo Roto, która jest przeznaczona do etykietowania opakowań nieokrągłych. Konstrukcja powinna wyeliminować wady poprzedniego rozwiązania. Wprowadzenie do pracy zawiera szczegółowy opis procesu etykietowania opakowań wraz z uzasadnieniem konieczności stosowania Manglera w niektórych rodzajach produkcji. Przedstawiony został sposób docisku etykiet przez układ mechaniczny. Wymagania konstrukcyjne zawierały wysoką wydajność, poprawienie warunków serwisu i uproszczenie konstrukcji względem poprzedniej wersji oraz zmniejszenie czasu przezbrajania. Określona została przewidywana wielkość produkcji, siła docisku etykiet oraz maksymalne wymiary i maksymalna masa. Dodatkowo urządzenie musiało korzystać z zasobów energetycznych dostępnych w obrębie linii. Analiza obecnego stanu techniki obejmowała obecnie funkcjonującą wersję Manglera, jak również wykonany w firmie UNILOGO prototyp. Opisana została zasada działania obu urządzeń oraz ich wady i zalety. Na podstawie tej części pracy i sformułowanych wcześniej wymagań powstała nowa koncepcja działania Manglera. Zastosowanie dwóch osobny napędów pozwoliło uprościć konstrukcję i ułatwić ewentualny serwis. Zaprojektowany specjalny układ wraz z nową metodą przezbrajania pozwolił znacząco uprościć ten proces i skrócić jego czas. To wszystko przy jednoczesnym zachowaniu poprawnej realizacji funkcji głównej urządzenia, czyli docisku etykiet. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły dobrać elementy handlowe, takie jak silniki indukcyjne, ślizgowe prowadnice liniowe, łożyska czy sprężyny naciągowe. Po dokonaniu obliczeń konstrukcyjnych, należało przeprowadzić obliczenia sprawdzające poprawność doboru elementów. Na podstawie obliczeń i sformułowanych wcześniej wymagań został stworzony model 3D. Na końcu pracy znajdują się wnioski dotyczące przebiegu projektowania urządzenia oraz ocena stworzonego modelu. W załącznikach znajdują się karty katalogowe dobranych elementów handlowych oraz część dokumentacji technicznej, której zakres został określony przez promotora pracy.
File
  • File: 1
    MT_1st_278297.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31771

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT69afdb1bd4444a85a6bae55636b7020e/
URN
urn:pw-repo:WUT69afdb1bd4444a85a6bae55636b7020e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page