Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of composite elements of a go-kart type vehicle

Sylwia Karolina Zajkowska

Abstract

This thesis concerns the development of design of composite elements of the go-kart vehicle. The first chapter contains an introduction to this work, explains the subject matter and discusses the tasks carried out in this project. The second chapter acquaints reader with composite materials, their types, functions and applications. In addition, it introduces the A.S.SET Sheet and A.S.SET Powder materials of new era materials company. The third chapter introduces the issue of go-kart vehicle, starting from the history and purpose of its creation and then introducing it to its construction. The proprietary project of go-kart vehicle housing with the description of the design proposal made of A.S.SET Sheet material in the mass production and geometric model of the vehicle body in Siemens NX12 program is presented. The fourth chapter presents geometry of the selected part of go-kart housing modeled in the NX program. The geometry of shape was analyzed for the above element and recommendations were made to create a form for it. The fifth chapter presents geometrical design of mold for the selected part of go-kart housing. Next, it describes method of making molds using a 3D printer and making a mold for a selected part in a 1:4 scale. It presents the performance of designed form for the discussed part of go-kart housing in the 1:1 scale. The sixth chapter describes technology of making the front part of go-cart vehicle housing, familiarizing with the properties of the A.S.SET Sheet material during the process of making a sample from it. The production and detail of hand molds made of composite materials has been described and discussed. The last chapter summarizes the thesis and concentrates on the drawing conclusions from analyzes carried out and processes of creating sample and detail of the housing parts.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sylwia Karolina Zajkowska (FACME) Sylwia Karolina Zajkowska,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Opracowanie projektu kompozytowych elementów pojazdu typu gokart
Supervisor
Mariusz Pyrz (FACME/IV) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-04-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2105
Reviewers
Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Hubert Sar (FACME/IV) Hubert Sar,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Materiały kompozytowe,Technologia wykonywania kompozytów,Pojazd gokartProjekt pojazdu gokart
Keywords in English
Composite materials,Composite technology,Go-kart vehicle,Project of go-kart vehicle
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy opracowania projektu kompozytowych elementów nadwozia pojazdu typu gokart. Rozdział pierwszy zawiera wstęp do pracy, w którym objaśnia tematykę i omawia przeprowadzone zadania w przedstawionym projekcie. Drugi rozdział zapoznaje czytelnika z materiałami kompozytowymi, ich rodzajami, funkcjami oraz zastosowaniami. Dodatkowo wprowadza w zagadnienie materiałów A.S.SET Sheet oraz A.S.SET Powder firmy New Era Materials. Rozdział trzeci wdraża w temat dotyczący konstrukcji pojazdu gokart, rozpoczynając od historii oraz celu powstania. Prezentuje autorski projekt obudowy pojazdu gokart z opisem propozycji jej wykonania z materiału A.S.SET Sheet w produkcji seryjnej oraz obrazuje model geometryczny nadwozia w programie Siemens NX12. Rozdział czwarty przedstawia geometrię wybranej części obudowy gokarta zamodelowanej w programie NX. Dla powyższego elementu przeprowadzono analizę geometrii kształtu oraz opracowano zalecenia do wytworzenia dla niego formy. Rozdział piąty prezentuje geometryczny projekt formy dla wybranej części obudowy gokarta. Następnie opisuje sposób wytwarzania form za pomocą drukarki 3D oraz wykonanie formy w skali 1:4. Przedstawiono również wytworzenie zaprojektowanej matrycy dla omawianej części obudowy gokarta w skali 1:1. Rozdział szósty opisuje technologię wykonania przedniej części obudowy pojazdu gokart. Zapoznaje z właściwościami materiału A.S.SET Sheet, podczas procesu wytworzenia z niego próbki, następnie omawia wykonanie formy i detalu metodą ręczną z materiałów kompozytowych. Ostatni rozdział jest podsumowaniem prac wykonanych w tym projekcie, a także wyciągnięciem odpowiednich konkluzji z przeprowadzonych analiz i procesów wytworzenia próbki oraz detalu części obudowy.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Zajkowska.S.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33015

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT69a615f191a64277ad3d5c0177bbcd0c/
URN
urn:pw-repo:WUT69a615f191a64277ad3d5c0177bbcd0c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page