Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The structural design of a guesthouse located in the seaside town

Daria Geldarska

Abstract

The subject of the work is the structural design of a guesthouse located in the seaside town of Mielno in Zachodniopomorskie. The aim of the work is to design structural elements of the guesthouse, such as pillars, transoms, spread footings, reinforced concrete slabs and stairs according to the norm described in PN-EN 1993-1-1 Eurocode 2 Design of concrete structures Part 1-1: General rules and rules for buildings . The building is a four-storey object without basement, where the first floor is designed for room service, and three upper floors are destined to be living rooms. Floors are linked by a staircase, next to which there is an expansion joint of 10 cm thick. The roof is gabled with an angle of slope of equal to 10˚. The first point of the work is a description of the property’s construction along with the short description of individual structural elements. Secondly, there follows a display of applicable weight measurements, together with statistic frame calculations obtained with RM-WIN programme. In the following sections the work presents an analysis of the report in SpecBUD analysis and proper dimensioning of the components, so that they comply with the requirements and guidelines. The work also includes manually calculated and checked the sizing of the marginal pole of the first floor and marginal footing. In the annexes there is a full report from the RM-WIN programme.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daria Geldarska (FCEMP) Daria Geldarska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt konstrukcyjny pensjonatu zlokalizowanego w miejscowości nadmorskiej
Supervisor
Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Pietrzak (FCEMP/ICEn) Krzysztof Pietrzak,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
projekt, pensjonat, konstrukcja żelbetowa, budynek, elementy konstrukcji.
Keywords in English
project, guesthouse, reinforced concrete structure, building, construction elements.
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt konstrukcyjny pensjonatu zlokalizowanego w nadmorskiej miejscowości Mielno w województwie zachodniopomorskim. Celem pracy jest zaprojektowanie elementów konstrukcji pensjonatu takich jak: słupy, rygle, stopy fundamentowe, płyty żelbetowe i schody płytowe zgodnie z normą PN-EN 1993-1-1 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. Budynek jest obiektem niepodpiwniczonym czterokondygnacyjnym, gdzie pierwsza kondygnacja jest przeznaczona na pomieszczenia usługowe, natomiast trzy kolejne kondygnacje są przeznaczone na pokoje mieszkalne. Kondygnacje są ze sobą powiązane klatką schodową, obok której znajduje się szczelina dylatacyjna o grubości 10 cm. Dach jest dwuspadowy o kącie nachyleniu połaci równym 10˚. Pierwszym punktem pracy jest opis techniczny obiektu budowlanego wraz z krótkim opisem poszczególnych elementów konstrukcji. Kolejno pokazane jest zebranie odpowiednich obciążeń oraz opracowane wyniki obliczeń statycznych ramy uzyskanych przy pomocy programu RM-WIN. W następnych punktach pracy zaprezentowana jest analiza wyników raportu w programie SpecBUD i odpowiednie dobranie wymiarów elementów, tak by były zgodne z wymaganiami i wytycznymi. W pracy zawarte jest również ręczne obliczenie i sprawdzenie dobranych wymiarów słupa skrajnego pierwszej kondygnacji oraz stopy skrajnej. W załącznikach znajduje się pełny raport z programu RM-WIN.
File
  • File: 1
    253695_praca-dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11461

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6992d1da10a84befb59114e09a16dbb6/
URN
urn:pw-repo:WUT6992d1da10a84befb59114e09a16dbb6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page