Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

System ekspercki wykrywający nadużycia w środowisku bankowym

Jakub Kacper Górka

Abstract

The purpose of the work was to create an expert system to detect selected abuses in the banking environment. The proposed security functions detected transactions with suspects, cash transfers deviating from standard ones for a given account, and registering transfers of money above the amount of 15,000. euro. The created protections used the distance-editing algorithms whose description and analysis were included in the body of this work. The system was operated by the Oracle database, and the functions were implemented in PL/SQL language. In order simple usage, an application has been created. It allows the bank employees or clients to operate the system from the level of the web browser. The phases of creating the system along with selected functions were also presented and the possibility of extending the system with further security features was presented.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Jakub Kacper Górka (WEiTI/IT) Jakub Kacper Górka Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
System ekspercki wykrywający nadużycia w środowisku bankowym
Promotor
Krzysztof Szczypiorski (WEiTI/IT) Krzysztof Szczypiorski Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)
Kierunek / specjalność studiów
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Krzysztof Włostowski (WEiTI/IT) Krzysztof Włostowski Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Krzysztof Szczypiorski (WEiTI/IT) Krzysztof Szczypiorski Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
system ekspercki, odległość edycyjna, odległość Levenshteina, odległość Damerau-Levenshteina, odległość Jaro, cyberprzestępczość
Słowa kluczowe w języku angielskim
expert system, edit distance, Levenshtein distance, Damerau-Levenshtein distance, Jaro distance, cybercrime
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy było stworzenie systemu eksperckiego wykrywającego wybrane nadużycia w środowisku bankowym. Proponowane funkcje bezpieczeństwa wykrywały transakcje z osobami podejrzanymi, transfery gotówki odbiegające od standardowych dla danego konta oraz przekazy pieniężne powyżej kwoty 15 tys. euro. Stworzone zabezpieczenia korzystały z algorytmów odległości edycyjnej, których opis i analiza zostały zawarte w treści niniejszej pracy. System obsługiwany był przez bazę danych Oracle, a funkcje zaimplementowane zostały w języku PL/SQL. W celu prostej obsługi została stworzona aplikacja umożliwiająca obsługę systemu przez potencjalnych użytkowników z poziomu przeglądarki internetowej. Przedstawione zostały również etapy tworzenia systemu wraz z wybranymi funkcjami oraz nakreślono możliwość rozszerzenia systemu o kolejne zabezpieczenia.
Plik pracy
  • Plik: 1
    PRACA_INZYNIERSKA_jakub_gorka.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 32063

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6990726baa414b98ab958fbba2c1f731/
URN
urn:pw-repo:WUT6990726baa414b98ab958fbba2c1f731

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony