Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Expert system to detect abuses in banking environment

Jakub Kacper Górka

Abstract

The purpose of the work was to create an expert system to detect selected abuses in the banking environment. The proposed security functions detected transactions with suspects, cash transfers deviating from standard ones for a given account, and registering transfers of money above the amount of 15,000. euro. The created protections used the distance-editing algorithms whose description and analysis were included in the body of this work. The system was operated by the Oracle database, and the functions were implemented in PL/SQL language. In order simple usage, an application has been created. It allows the bank employees or clients to operate the system from the level of the web browser. The phases of creating the system along with selected functions were also presented and the possibility of extending the system with further security features was presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Kacper Górka (FEIT) Jakub Kacper Górka,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System ekspercki wykrywający nadużycia w środowisku bankowym
Supervisor
Krzysztof Szczypiorski (FEIT) Krzysztof Szczypiorski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Włostowski (FEIT) Krzysztof Włostowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Szczypiorski (FEIT) Krzysztof Szczypiorski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
system ekspercki, odległość edycyjna, odległość Levenshteina, odległość Damerau-Levenshteina, odległość Jaro, cyberprzestępczość
Keywords in English
expert system, edit distance, Levenshtein distance, Damerau-Levenshtein distance, Jaro distance, cybercrime
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie systemu eksperckiego wykrywającego wybrane nadużycia w środowisku bankowym. Proponowane funkcje bezpieczeństwa wykrywały transakcje z osobami podejrzanymi, transfery gotówki odbiegające od standardowych dla danego konta oraz przekazy pieniężne powyżej kwoty 15 tys. euro. Stworzone zabezpieczenia korzystały z algorytmów odległości edycyjnej, których opis i analiza zostały zawarte w treści niniejszej pracy. System obsługiwany był przez bazę danych Oracle, a funkcje zaimplementowane zostały w języku PL/SQL. W celu prostej obsługi została stworzona aplikacja umożliwiająca obsługę systemu przez potencjalnych użytkowników z poziomu przeglądarki internetowej. Przedstawione zostały również etapy tworzenia systemu wraz z wybranymi funkcjami oraz nakreślono możliwość rozszerzenia systemu o kolejne zabezpieczenia.
File
  • File: 1
    PRACA_INZYNIERSKA_jakub_gorka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32063

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6990726baa414b98ab958fbba2c1f731/
URN
urn:pw-repo:WUT6990726baa414b98ab958fbba2c1f731

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page