Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Catholic Retreat House in Huta Szklana

Olga Ewa Bogdał

Abstract

The subject of the diploma thesis is the design of the Retreat House, located in the landscape of the Świętokrzyskie Mountains, near the Monastery of the Missionary Oblates of Mary Immaculate on the Święty Krzyż and the Sanctuary of the Relics of the Holy Cross Tree. The project is an attempt to respond to the contemporary needs of seeking spirituality and exploring faith by silencing, contemplating, meditating and experiencing a spiritual retreat in the Christian community. The main intention was to create a place that exists in direct contact with the surrounding nature, while being a "shelter", that generates a sense of security and a feeling of home among participants of the retreat. The leading design problem was to propose a functional plan, that most positively influences the relationships between community members. The presented solution of the House is central. The heart of the structure is the Chapel, and around it, the daily life of guests occurs. The facility is located near the pilgrimage site, which is the Sanctuary of St. Cross at the Monastery of the Missionary Oblates MN. In the sanctuary there are relics of the Holy Cross, brought here during the reign of Bolesław Chrobry. It is currently the oldest sanctuary located in Poland.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Olga Ewa Bogdał (FA) Olga Ewa Bogdał,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Dom Rekolekcyjny w Hucie Szklanej
Supervisor
Karolina Tulkowska-Słyk (FA/DAUD) Karolina Tulkowska-Słyk,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1873/L
Reviewers
Karolina Tulkowska-Słyk (FA/DAUD) Karolina Tulkowska-Słyk,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Michał Brutkowski (FA/DAUD) Michał Brutkowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
dom rekolekcyjny, rekolekcje, ośrodek, schronienie, medytacja, kontemplacja, modlitwa, duchowość, wiara, wyciszenie, Góry Świętokrzyskie, Święty Krzyż, Klasztor, zakon, Oblaci, sanktuarium, relikwie świętego krzyża, dom, wspólnota, kaplica, nocleg, opieka, symbolika, architektura drewniana, krajobraz
Keywords in English
catholic retreat, retreat house, shelter, meditation, contemplation, pray, centre, spirituality, Monastery, Missionary, Oblates, relics, Holy Cross, sanctuary, home, community, chapel, mountains, accommodation, care, symbols, wooden architecture, landscape
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej jest projekt Domu Rekolekcyjnego, położonego w krajobrazie Gór Świętokrzyskich, w pobliżu Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu i Sanktuarium Relikwii Drzewa Świętego Krzyża. Projekt jest próbą odpowiedzi na współczesne potrzeby poszukiwania duchowości i zgłębiania wiary poprzez wyciszenie, kontemplację, medytację oraz doświadczanie rekolekcji we wspólnocie chrześcijańskiej. Celem było stworzenie miejsca, istniejącego w bezpośrednim kontakcie z otaczającą naturą, jednocześnie będące „schronieniem”, wytwarzającym poczucie bezpieczeństwa i ciepła domowego wśród uczestników rekolekcji. Wiodącym problemem projektowym było zaproponowanie układu funkcjonalnego, najkorzystniej wpływającego na budowanie relacji pomiędzy członkami wspólnoty. Przedstawione rozwiązanie Domu ma charakter centralny. Sercem układu jest Kaplica, a wokół niej toczy się codzienne życie rekolektantów. Obiekt został zlokalizowany w pobliżu miejsca pielgrzymkowego, jakim jest Sanktuarium św. Krzyża przy Klasztorze Misjonarzy Oblatów MN. W sanktuarium znajdują się relikwie Krzyża Świętego, sprowadzone tu za czasów panowania Bolesława Chrobrego. Jest to obecnie najstarsze sanktuarium położone na ziemiach polskich.
File
  • File: 1
    275693_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33173

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT693121f934ff4dd9974a0073ac7fd240/
URN
urn:pw-repo:WUT693121f934ff4dd9974a0073ac7fd240

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page