Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Predictive model of back-pressure steam turbine in the context of CHP plant optimization system

Maks Marek Sędzielski

Abstract

Following thesis presents issues related to optimization system which is implemented in combined heat and power plant coworking with an industrial factory. The purpose of the thesis is to present main conditions and requirements of the economic optimization system implemented in production unit working in cogeneration as well as used methodology. Thesis consists of principal system components descriptions including the optimization system objective function as well as power generating units and facilities models. Particularly thesis focuses on unit steam consumption indicators of back-pressure steam turbines predictive models preparation and quality insurance. Detailed analysis focuses on data preparation methods and process of building predictive models using special programming environment. Summarizing chapter presents quality indicators description as well as predicted power results interpretation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maks Marek Sędzielski (FPAE) Maks Marek Sędzielski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Model predykcyjny turbiny upustowo-przeciwprężnej w kontekście systemu optymalizującego pracę elektrociepłowni
Supervisor
Konrad Wojdan (FPAE/IHE) Konrad Wojdan,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
62
Internal identifier
MEL; PD-4940
Reviewers
Konrad Świrski (FPAE/IHE) Konrad Świrski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Konrad Wojdan (FPAE/IHE) Konrad Wojdan,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
model predykcyjny, regresja liniowa, optymalizacja, elektrociepłownia, turbina upustowo-przeciwprężna
Keywords in English
predictive model, linear regression, optimization, combined heat and power plant, back-pressure steam turbine
Abstract in Polish
Niniejsza praca omawia system optymalizujący funkcjonowanie elektrociepłowni pracującej na potrzeby zakładu przemysłowego oraz zagadnienia pojawiające się w trakcie implementacji takiego systemu. Autor na potrzeby pracy przedstawia wiodące założenia optymalizatora ekonomicznego wdrożonego w jednostce wytwórczej pracującej w kogeneracji oraz metodologię służącą do zaimplementowania modelu elektrociepłowni zgodnie z założeniami systemu optymalizacyjnego. Praca zawiera opis podstawowych składowych systemu, w tym funkcji celu optymalizatora oraz modeli urządzeń i zespołów urządzeń energetycznych. W szczególności praca skupia się na budowie i ocenie jakości modeli matematycznych wskaźników jednostkowego zużycia pary turbiny cieplnej upustowo-przeciwprężnej, które służą do predykcji mocy turbozespołu parowego. Szczegółowej analizie poddane zostaną metody przygotowywania danych do obliczeń oraz metodologia budowania modeli predykcyjnych w środowisku programistycznym. Wyniki przedstawione w niniejszej pracy zakładają omówienie wskaźników jakości skonstruowanych modeli matematycznych oraz należną interpretacje otrzymanych rezultatów.
File
  • File: 1
    Praca_Dyplomowa_Maks_Sędzielski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31325

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6930dac57d09425eb7f17809020afa19/
URN
urn:pw-repo:WUT6930dac57d09425eb7f17809020afa19

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page