Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Kinematic analysis of automatically controlled excavator's equipment - 3D model in Solidworks

Bartosz Michałowski

Abstract

The aim of the thesis is to prepare the kinematic analysis of the equipment of the small excavator, on the based on developed and activated 3D model in SOLIDWORKS. The real equipment is located in the research laboratory of Institute of Construction Machinery Engineering in the Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering. The first step was to calculate the dependences between equipment elements. The values of relative angular position of the boom, the arm and the bucket to determine other parameters, such as velocity, and in the further step, moments and forces occurring in the system. The next step was to prepare 3D model of excavator equipment in SOLIDWORKS, in terms of an actual distance and angles. Prepared model was used to analyze the position of individual parts of equipment in designed trajectory of movement in automatic control cycle, than based on measured date, actual position of the equipment was analyzed by MOTION function in SOLIDWORKS. In the further studies, 3D model was used to analyze forces in pivot pins and hydraulic cylinders. The results were compared with date from measuring system of the excavator.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Michałowski (FACME) Bartosz Michałowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza kinematyczna automatycznie sterowanego osprzętu koparki podsiębiernej - model 3D w programie Solidworks
Supervisor
Jan Szlagowski (FACME/ICME) Jan Szlagowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Dariusz Dąbrowski (FACME/ICME) Dariusz Dąbrowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
62
Internal identifier
SIMR; D-1416
Reviewers
Dariusz Dąbrowski (FACME/ICME) Dariusz Dąbrowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jarosław Kuśmierczyk (FACME/ICME) Jarosław Kuśmierczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Koparka podsiębierna, 2. Osprzęt roboczy, 3. Analiza kinematyczna, 4. Model 3D
Keywords in English
1. Excavator, 2. Excavator's equipment, 3. Kinematic analysis, 4. 3D model
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest przygotowanie analizy kinematycznej osprzętu minikoparki podsiębiernej na podstawie opracowanego i uruchomionego modelu 3D w programie SOLIDWORKS. Rzeczywisty osprzęt znajduję się na stanowisku badawczym w laboratorium Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. W pierwszym etapie dokonano obliczeń zależności kinematycznych zachodzących pomiędzy członami osprzętu. Wartości wzajemnego położenia kątowego wysięgnika, ramienia i łyżki są niezbędne do wyznaczenia kolejnych parametrów takich jak prędkości, a w dalszym etapie momentów i sił występujących na osprzęcie. W kolejnym kroku przygotowano model 3D osprzętu roboczego w programie SOLIDWORKS, który uwzględniał rzeczywiste miary kątów i odległości. Przygotowany model posłużył do analizy położenia poszczególnych członów osprzętu w zaprojektowanej trajektorii ruchu osprzętu w automatycznym cyklu sterowania, a następnie na podstawie danych pomiarowych, analizowano rzeczywiste położenie osprzętu z wykorzystaniem funkcji MOTION programu SOLIDWORKS. W dalszych pracach, wykorzystano model 3D do analizy sił występujących w sworzniach oraz siłownikach osprzętu. Uzyskane rezultaty porównano z danymi z układu pomiarowego minikoparki.
File
  • File: 1
    Praca-dyplomowa_Bartosz-Michałowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12564

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT692bfc196e214bdeab665855b859e1d8/
URN
urn:pw-repo:WUT692bfc196e214bdeab665855b859e1d8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page