Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Opracowanie prezentacji kartograficznej ewolucji sieci komunikacyjnej Warszawy

Zuzanna Maria Stupkiewicz

Abstract

Celem pracy była redakcja zestawu map prezentujących rozwój sieci przystankowej Warszawy w latach 2002 – 2015 oraz zagęszczenie ruchu autobusowego w roku 2015. Wykorzystane dane pochodziły z różnych źródeł. W pierwszej części skupiono się na teoretycznych zagadnieniach dotyczących tematu, takich jak znaczenie pojęcia ewolucji, krótkie przedstawienie stanu sieci komunikacyjnej Warszawy w omawianych latach i zmian, jakie zaszły w ciągu tych 13 lat. Omówiono również język programowania Python wykorzystany przy wykonaniu części zadania oraz opisano wszystkie dane źródłowe, z których korzystano przy wizualizacji. Druga część pracy opisuje kolejne etapy praktycznego wykonania tematu. Na początku, korzystając z programów napisanych w języku Python, wydobyto potrzebne informacje z pliku tekstowego zawierającego rozkłady jazdy autobusów. Następnie, korzystając z tych informacji, jak również z pozostałych danych, opracowano 14 map w skali 1:175 000, w różnorodny sposób pokazujących zagadnienia zgodne z tematem. Wszystkie mapy końcowe zostały umieszczone na końcu pracy jako załączniki. Wykorzystując dostępne dane oraz narzędzia (język Python, oprogramowanie ArcGIS), udało się opracować mapy o zróżnicowanych formach prezentacji kartograficznej, które uzupełniając się wzajemnie realizują cel sformułowany w temacie pracy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Zuzanna Maria Stupkiewicz (FGC) Zuzanna Maria Stupkiewicz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Paweł J. Kowalski (FGC/DC) Paweł J. Kowalski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Głażewski (FGC/DC) Andrzej Głażewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Paweł J. Kowalski (FGC/DC) Paweł J. Kowalski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
sieć komunikacyjna, Warszawa, autobusy, kartogram geometryczny
File
  • File: 1
    stupkiewicz_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5371

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT68fdf845360c41609b13f2ec05b7bc33/
URN
urn:pw-repo:WUT68fdf845360c41609b13f2ec05b7bc33

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page