Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Drones: autonomy

Bartosz Krok

Abstract

The following paper presents a project which goal is to recognize methods used in programming two different drones on the Android platform: a drone equipped with a MultiWii328P flight controller and an AR.Drone 2.0. The result of this work is a prototype of an autonomous indoor drone, documented in the form of a film as well. The work is divided into two projects: "Project 1" and "Project 2". The structure of both projects is similar. At the beginning, there is a general description of the current project, which defines the starting point for the work and contains the justification for the solution. Then, the construction and components used during the implementation of a specific project are discussed and the architecture of physical connections is presented. Next, the implementation of the modules is described. At the end of each project, test results are presented and a summary is provided, thereby indicating the results and problems that arised on the way to achieving the objective.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Krok (FEIT) Bartosz Krok,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Drony: autonomia
Supervisor
Radosław Olgierd Schoeneich (FEIT) Radosław Olgierd Schoeneich,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Radosław Olgierd Schoeneich (FEIT) Radosław Olgierd Schoeneich,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
dron, Android stick, IOIO OTG, HC-SR04, autonomia
Keywords in English
drone, Android stick, IOIO OTG, HC-SR04, autonomy
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przeprowadzone zostało rozpoznanie sposobów programowania dwóch dronów na platformie Android: dron z kontrolerem lotu MultiWii 328P oraz dron AR.Drone 2.0. Wynikiem pracy jest prototyp autonomicznego poruszania się drona w pomieszczeniach zamkniętych udokumentowany również w postaci filmu. Praca podzielona jest na dwa projekty: "Projekt nr 1" oraz "Projekt nr 2". Struktura obydwu projektów jest podobna. Na początku znajduje się ogólny opis bieżącego projektu, w którym określony jest punkt wyjściowy pracy oraz uzasadnienie takiego rozwiązania. Następnie omawiana jest budowa i elementy zastosowane podczas realizacji określonego projektu oraz przedstawiona jest architektura fizycznego połączenia. Kolejnie podejmowany jest problem sposobu realizacji pracy oraz implementacja modułów, których działanie jest punktem docelowym pracy. Na końcu każdego projektu przedstawione są wyniki testów oraz podsumowanie, wskazując w ten sposób rezultaty oraz problemy pojawiające się na drodze do realizacji celu.
File
  • File: 1
    PD2_Bartosz_Krok.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9730

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT68d88fdad43f44298f0753caee30f0a1/
URN
urn:pw-repo:WUT68d88fdad43f44298f0753caee30f0a1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page