Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A method of assessing the ergonomic level of quality and safety of the driver's workplace in trucks

Natalia Gadomska

Abstract

This work concerns the evaluation of the ergonomic level of quality and safety at the driver's workplace in truck units. In the initial chapters, theoretical issues regarding normative requirements regarding safety and ergonomics at a given position, decision support systems, procedures for obtaining professional qualifications and working time regulations were raised. Then, the work station was characterized and threats were identified at a given position. In the next part, tests were carried out, based on the algorithm of construction and implementation of the assessment. Using theoretical knowledge and conducted a survey among drivers of truck, a table was created, divided into dangerous, harmful and burdensome factors, concerning the occurrence of hazards, their causes, effects and methods of prevention. Then selected threats were grouped into activities related to vehicle servicing, material work environment and psychophysical threats, and actions were proposed to prevent their occurrence. On the basis of the above mentioned activities, a checklist was prepared, the implementation of which was carried out at two work stations. In the summary of the work, the village was included in the evaluation of the level of ergonomic quality and safety at the workplace of the professional driver.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Natalia Gadomska (FT) Natalia Gadomska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Metoda oceny poziomu ergonomicznej jakości i bezpieczeństwa stanowiska pracy kierowcy w ciągnikach siodłowych
Supervisor
Iwona Grabarek (FT/IMST) Iwona Grabarek,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Iwona Grabarek (FT/IMST) Iwona Grabarek,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT) Grzegorz Dobrzyński (FT/IMST) Grzegorz Dobrzyński,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
stanowisko pracy kierowcy, bezpieczeństwo, ergonomia, zagrożenia
Keywords in English
driver's workplace, safety, ergonomics, threats
Abstract in Polish
Praca dotyczy oceny poziomu ergonomicznej jakości i bezpieczeństwa na stanowisku pracy kierowcy w ciągnikach siodłowych. Przeanalizowano wymagania normatywne dotyczące bezpieczeństwa i ergonomii na danym stanowisku, systemy wspomagające podejmowanie decyzji, procedury pozyskania uprawnień do wykonywania zawodu oraz przepisy dotyczące czasu pracy. Następnie scharakteryzowano stanowisko pracy oraz zidentyfikowano potencjonalne zagrożenia. Część praktyczna objęła identyfikację zagrożeń na stanowisku pracy kierowcy poprzez analizę źródeł oraz analizę wyników autorskiej ankiety przeprowadzonej wśród kierowców. Następnie opracowano tabelę obejmującą czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz zagrożenia, przyczyny występowania, skutki i sposoby ich zapobiegania. Kolejnym etapem było sklasyfikowanie i przyporządkowanie zagrożeń do grup czynności związanych z obsługą pojazdu, materialnym środowiskiem pracy oraz zagrożeniami psychofizycznymi. Zaproponowano również działania zapobiegające ich występowaniu. Kolejnym etapem było opracowanie listy kontrolnej, której implementacja została dokonana na dwóch stanowiskach pracy. W podsumowaniu pracy zawarto wnioski z przeprowadzonej oceny poziomu ergonomicznej jakości i bezpieczeństwa na stanowisku pracy kierowcy zawodowego ciągnika siodłowego.
File
  • File: 1
    NataliaGadomska2019.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33963

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT68c22be476834e68a8ea9bc8b73f9bf4/
URN
urn:pw-repo:WUT68c22be476834e68a8ea9bc8b73f9bf4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page