Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

M8 Marlin VTOL plane wing structure design

Marcin Gwiżdż

Abstract

The topic of this thesis was the design of the wing structure for M8 Marlin VTOL plane. It is an unmanned aerial vehicle constructed by students of The Warsaw University of Technology, members of MelAvio Avionics Club, who took this plane to UAV Challenge Medical Express 2018. The task was to design a new version of wing, which production would be more repeatable, and which will be easier to integrate with the rest of the plane. Basing on the calculated loads, the dimensions of the structural elements were estimated, and then the structure was modelled in a 3D environment. The strength calculations were made and the possibilities of composite failure were checked using Finite Element Method. The crafting methods were proposed for all items. An assembly drawing and executive drawings of aluminium parts were made.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Gwiżdż (FPAE) Marcin Gwiżdż,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt struktury płata samolotu M8 MARLIN
Supervisor
Wojciech Grendysa (FPAE/IAAM) Wojciech Grendysa,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
55 + zał.
Internal identifier
MEL; PD-4972
Reviewers
Adam Dacko (FPAE/IAAM) Adam Dacko,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Wojciech Grendysa (FPAE/IAAM) Wojciech Grendysa,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
samolot, BSP, bezzałogowiec, MelAvio, Marlin, Australia, skrzydło, płat,płatowiec, kompozyty, włókna węglowe, obliczenia, SolidWorks, CAD, MES,Metoda Elementów Skończonych
Keywords in English
plane, UAV, unmanned, MelAvio, Marlin, Australia, wing, airplane, composites,carbon fiber, calculations, loads, SolidWorks, CAD, FEM, Finite Element Method
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy był projekt struktury płata do samolotu M8 Marlin typu VTOL. Jest to bezzałogowy statek powietrzny skonstruowany przez studentów Politechniki Warszawskiej, członków Koła Naukowego Awioniki MelAvio, którzy wystartowali z tym samolotem w zawodach UAV Challenge Medical Express 2018. Zadaniem piszącego pracę było zaprojektowanie nowej wersji skrzydeł, których produkcja w foremnikach byłaby bardziej powtarzalna, a integracja szybsza i łatwiejsza. W oparciu o obliczone obciążenia oszacowano wymiary elementów konstrukcyjnych, a następnie zamodelowano strukturę w środowisku 3D. Wykonano obliczenia wytrzymałościowe i sprawdzono możliwości zniszczenia kompozytu stosując Metodę Elementów Skończonych. Zaproponowano sposób wykonania poszczególnych części. Sporządzono rysunek złożeniowy oraz rysunki wykonawcze elementów duralowych.
File
  • File: 1
    Marcin_Gwizdz_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31421

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT68b414cc146c43dda56510b5d95499b6/
URN
urn:pw-repo:WUT68b414cc146c43dda56510b5d95499b6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page