Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza uszkodzeń przewodów i uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Włocławek w latach 2003-2007

Tomasz Organiszczak

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Organiszczak Tomasz Organiszczak,, Undefined Affiliation
Supervisor
Sławczo Denczew (FCEMP/ICEn) Sławczo Denczew,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-01-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
system wodociągowy i kanalizacyjny, uszkodzenia sieci
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach stacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest analiza funkcjonowania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego na podstawie danych eksploatacyjnych dotyczących uszkodzeń sieci. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej. W części praktycznej przeprowadzona jest analiza dotycąaca uszkodzeń przewodów i uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Włocławek w latach 2003-2007.
File
  • File: 1
    Tomasz Organiszczak.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT68a92329aafc48cc8a8791dc69890315/
URN
urn:pw-repo:WUT68a92329aafc48cc8a8791dc69890315

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page