Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of air conditioning installation in ward in provincial hospital in Płock

Magdalena Beata Machowska

Abstract

The subject of engineering thesis was performing project of moderinzation and adapting existing installation of mechanical ventilation in gynecological ward in hospital WSZ Winiary to current regulations. The latest norm [4] has been published on 26 september 2017 r, what means that current installation doesn’t fulfill requirements. The thesis is focused on finding optimum solution, how to adapt existing ventilation to current out lines, which are described in the ordinance [10]. They concerns purity of air, microclimate parameters and solution of system ventilation and air conditioning. Minimum air steam, which is delivering to the rooms like: operating, recovery or examination rooms, has been increased. Depending on the type of room, solutions of system ventilation and air conditioning and microclimate parameters change. It’s connected to the necessity of exchanging elements of air distribution system. Moreover it shows the compultion to replace air treatment devices like ventilation central, cooler or ventilators. After calculations had been done, changes were added to drawings. It gave a possibility to check if new, increased installation has suitable width, height and length and it won’t be any collisions between pipes. Their heights aren’t allowed to be higher than demanded room’s height in which changes have been realized. The last step was preparing a list of materials, devices and pipes which have been used in installation. During doing the project of modernization of existing installation in gynecological ward in hospital WSZ Winiary different difficulties were showing, but it was possible to adapt existing installation to current regulations. Repeatedly making changes in current systems of ventilations are impossible or demand huge experience and knowledge. Moreover the most popular and profitable scenario is preparing new project than attempts to adapt existing installation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Beata Machowska (FCEMP) Magdalena Beata Machowska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt instalacji klimatyzacyjnej na oddziale Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
Supervisor
Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
instalacja klimatyzacji, szpital, strumień powietrza wentylacyjnego, projekt modernizacji
Keywords in English
air conditioning, installation, hospital, stream of ventilation air, project of modernization
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy było wykonanie projektu dostosowującego istniejącą instalację klimatyzacyjną na oddziale ginekologicznym WSZ Winiary w Płocku do obecnie obowiązujących przepisów. Projekt istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej opracowano 2 grudnia 2016 r. Najnowsza norma [4] została wydana 26 września 2017 r., co oznacza, że instalacja nie spełnia teraźniejszych wymogów. Celem pracy było znalezienie optymalnego rozwiązania, jak dostosować istniejącą instalację by spełniała wytyczne określone w rozporządzeniu [10] . Dotyczą one przede wszystkim czystości powietrza, parametrów mikroklimatu oraz rozwiązania systemu wentylacji i klimatyzacji. Zmianie ulegają przede wszystkim minimalne strumienie powietrza nawiewanego do pomieszczeń higienicznych, takich jak sale operacyjne, sale wybudzeń, oraz gabinety badań. W zależności od rodzaju pomieszczenia zmieniają się rozwiązania systemu wentylacji oraz parametry mikroklimatu. Wiąże to za sobą konieczność dokonania zmiany elementów systemu rozdziału powietrza, takich jak nawiewniki, czy kratki wentylacyjne. Wraz ze wzrostem strumieni powietrza zwiększa się przekrój poprzeczny przewodów. Ponadto pojawia się konieczność wymiany urządzeń uzdatniających powietrze – central klimatyzacyjnych, chłodnic, czy wentylatorów. Po wykonaniu stosownych obliczeń zmiany naniesiono na rysunki. Na rzutach zweryfikowano, czy zastosowana szerokość i długość przewodów gwarantuje nie wystąpienia kolizji przewodów. Z kolei na przekrojach sprawdzono, czy wysokość ciągów wentylacyjnych nie narusza wymaganej wysokości w pomieszczeniach, w których dokonano zmian. Po sporządzeniu dokumentacji rysunkowej wykonano specyfikację techniczną materiałów i urządzeń zawierającą spis wszystkich elementów systemu wentylacji i klimatyzacji. W przypadku oddziału ginekologicznego WSZ Winiary w Płocku projekt modernizacji instalacji klimatyzacyjnej był możliwy, mimo trudności związanych ze specyfiką budynku w postaci niewielkiej przestrzeni w korytarzach i pomieszczeniach. Niejednokrotnie wprowadzanie zmian w istniejącej instalacji jest trudniejsze i wymaga większego doświadczenia oraz fachowej wiedzy inżynierskiej niż w przypadku zaprojektowania nowego systemu wentylacji i klimatyzacji.
File
  • File: 1
    274206_Praca_Dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33806

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6891487ceb4a45169cf98180eea6e451/
URN
urn:pw-repo:WUT6891487ceb4a45169cf98180eea6e451

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page