Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Educational platform for the analysis of Thread protocol

Dominika Florczykowska

Abstract

The goal of this study is to develop an educational platform for the analysis of the Thread protocol. The introduction describes the general idea of Internet of Things and smart house. The first part of the work is a theoretical chapter which presents the basic concepts Thread protocol. It contains a comparison of Thread protocol to the other currently popular solutions as well as a detailed analysis of the protocol implementation. The second part describes the functional requirements of the application, hardware and software tools used. The main part of this thesis is the project documentation. It explains in details the program logic and mechanism of communication between the application and devices, describes implementation details and includes test case scenarios. The last part contains the user manual and installation steps. The summary concludes the study and mentions the potential fields of the future work on that project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominika Florczykowska (FEIT/ICS) Dominika Florczykowska,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Platforma edukacyjna do analizy protokołu Thread
Supervisor
Paweł Radziszewski (FEIT/ICS) Paweł Radziszewski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
80/19 (2673)
Reviewers
Paweł Radziszewski (FEIT/ICS) Paweł Radziszewski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Henryk Kowalski (FEIT/ICS) Henryk Kowalski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Thread, Internet Rzeczy, inteligentny budynek
Keywords in English
Thread, Internet of Things, smart building
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było stworzenie edukacyjnej platformy pozwalającej na analizę protokołu Thread. Wstęp opisuje ogólną ideę Internetu Rzeczy oraz inteligentnego domu. Pierwsza część pracy jest teoretycznym rozdziałem, w którym opisana jest zasada dzi- ałania protokołu Thread. Zawiera porównanie rozwiązania Thread do innych popularnych protokołów dostępnych na rynku, a także szczegółową analizę implementacji protokołu. W kolejnym rodziale opisano wymagania projektowe oraz wykorzystany sprzęt i narzędzia. Główną część pracy stanowi dokumentacja aplikacji. Wyjaśniono w niej szczegółową logikę programu i mechanizm komunikacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Opisano budowę prototypu oraz końcowej aplikacji i scenariusze testów. Ostatnia część zawiera instrukcję użytownika oraz objaśnia kroki instalacji aplikacji. Podsumowanie zawiera ewaluację projektu oraz porusza temat potencjanej przyszłej pracy nad rozwijaniem aplikacji.
File
  • File: 1
    thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35213

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6874886748654118971188f1ab1e65f6/
URN
urn:pw-repo:WUT6874886748654118971188f1ab1e65f6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page