Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza struktury bezrobocia w powiecie gostynińskim na tle województwa mazowieckiego w latach 2014-2017

Agata Zielińska

Abstract

The bachelor’s thesis contains the issues of the unemployment in the Gostynin’s county against the background of the masovian district. The first part of the thesis is theoretical, with different approaches to definitions and types of unemployment. The causes and effects of this phenomenon are also widely presented. The second chapter presents the characteristic of the masovian district and the Gostynin’s county. The last part of the thesis is devoted to data obtained from the Central Statistical Office. The comparative analysis carried out allows to see the differences between the examined areas. The county is part of the masovia province, that gives us the opportunity to estimate in to what extent the smaller territory affects this phenomenon. The aim of the work is to approximate the problem of this occurrence, that is a huge threat to the community of the studied area.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Agata Zielińska (KNEiS) Agata Zielińska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Tytuł w języku polskim
Analiza struktury bezrobocia w powiecie gostynińskim na tle województwa mazowieckiego w latach 2014-2017
Promotor
Karolina Kluth (KNEiS) Karolina Kluth Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka dyplomująca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka prowadząca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Kierunek / specjalność studiów
, Ekonomia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
06-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Renata Walczak (KNEiS) Renata Walczak Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS) Karolina Kluth (KNEiS) Karolina Kluth Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Słowa kluczowe w języku polskim
bezrobocie; analiza struktury; województwo mazowieckie; powiat gostyniński.
Słowa kluczowe w języku angielskim
unemployment, analysis structure, masovian district, Gostynin country.
Streszczenie w języku polskim
Praca licencjacka obejmuje problematykę bezrobocia powiatu gostynińskiego na tle województwa mazowieckiego. Pierwsza część pracy jest teoretyczna, gdzie ukazane są zróżnicowane podejścia do definicji oraz rodzajów bezrobocia. Przedstawione są również przyczyny oraz skutki tego zjawiska. W drugim rozdziale przeprowadzona jest charakterystyka województwa mazowieckiego oraz powiatu gostynińskiego. Ostatnia część pracy poświęcona jest danym uzyskanym z Głównego Urzędu Statystycznego. Przeprowadzona analiza porównawcza pozwala dostrzec różnice między badanymi obszarami. Powiat jest częścią województwa mazowieckiego, co daje nam możliwość oceny w jakim stopniu mniejsze terytorium wpływa na te zjawisko. Celem pracy jest przybliżenie problemu tego zdarzenia, które jest ogromnym zagrożeniem dla społeczności badanego obszaru.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_licencjacka_Agata_Zielińska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 30579

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT685b191407c74bbc81c23a39087ea4f0/
URN
urn:pw-repo:WUT685b191407c74bbc81c23a39087ea4f0

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony