Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of the unemployment structure in the Gostynin county against the background of the masovian district in years 2014 – 2017

Agata Zielińska

Abstract

The bachelor’s thesis contains the issues of the unemployment in the Gostynin’s county against the background of the masovian district. The first part of the thesis is theoretical, with different approaches to definitions and types of unemployment. The causes and effects of this phenomenon are also widely presented. The second chapter presents the characteristic of the masovian district and the Gostynin’s county. The last part of the thesis is devoted to data obtained from the Central Statistical Office. The comparative analysis carried out allows to see the differences between the examined areas. The county is part of the masovia province, that gives us the opportunity to estimate in to what extent the smaller territory affects this phenomenon. The aim of the work is to approximate the problem of this occurrence, that is a huge threat to the community of the studied area.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agata Zielińska (CESS) Agata Zielińska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza struktury bezrobocia w powiecie gostynińskim na tle województwa mazowieckiego w latach 2014-2017
Supervisor
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Renata Walczak (CESS) Renata Walczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bezrobocie; analiza struktury; województwo mazowieckie; powiat gostyniński.
Keywords in English
unemployment, analysis structure, masovian district, Gostynin country.
Abstract in Polish
Praca licencjacka obejmuje problematykę bezrobocia powiatu gostynińskiego na tle województwa mazowieckiego. Pierwsza część pracy jest teoretyczna, gdzie ukazane są zróżnicowane podejścia do definicji oraz rodzajów bezrobocia. Przedstawione są również przyczyny oraz skutki tego zjawiska. W drugim rozdziale przeprowadzona jest charakterystyka województwa mazowieckiego oraz powiatu gostynińskiego. Ostatnia część pracy poświęcona jest danym uzyskanym z Głównego Urzędu Statystycznego. Przeprowadzona analiza porównawcza pozwala dostrzec różnice między badanymi obszarami. Powiat jest częścią województwa mazowieckiego, co daje nam możliwość oceny w jakim stopniu mniejsze terytorium wpływa na te zjawisko. Celem pracy jest przybliżenie problemu tego zdarzenia, które jest ogromnym zagrożeniem dla społeczności badanego obszaru.
File
  • File: 1
    Praca_licencjacka_Agata_Zielińska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30579

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT685b191407c74bbc81c23a39087ea4f0/
URN
urn:pw-repo:WUT685b191407c74bbc81c23a39087ea4f0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page