Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Pro-ecological kindergarten in Kady

Anna Maria Wodzyńska

Abstract

The subject of thesis is the kindergarten project in Kady, near Grodzisk Mazowiecki. The pro - ecological solutions which were proposed in thesis aims at reducing the negative impact on environment, as well as pro-environmental children’s education. In the project were applied solutions such as the use of daylight, renawable energy sources, rainwater management. The significant factors were context of parcel’s localisation and history of Grodzisk Mazowiecki. An inspiration for the project was the history of children’s upbringing - Dr Henry Jordans’ Gardens and kindergardens which were built in the beginning of 20th century. The idea of kindergarden in Kady is creating a relation between building and nature. The building is designed for 80 children, divided into 4 age groups. The kindergarden will be single - storey, with two storey part. The project includes rooms for children, employees, administrative, technical and gastronomical part.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Maria Wodzyńska (FA) Anna Maria Wodzyńska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Proekologiczne przedszkole w Kadach
Supervisor
Joanna Klimowicz (FA/CUDPP) Joanna Klimowicz,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1793/L
Reviewers
Joanna Klimowicz (FA/CUDPP) Joanna Klimowicz,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA) Piotr Hardecki (FA/FSTPSL) Piotr Hardecki,, Faculty Studio of Transformation of Public Space for Living (FA/FSTPSL)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
przedszkole, edukacja, rozwiązania proekologiczne, energia odnawialna
Keywords in English
kindergarden, education, pro-ecological solutions, renewable energy
Abstract in Polish
Tematem pracy jest projekt przedszkola w Kadach pod Grodziskiem Mazowieckim. Rozwiązania proekologiczne zaproponowane w opracowaniu mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu budownictwa na środowisko naturalne, a także edukację prośrodowiskową dzieci. W projekcie zastosowane zostały rozwiązania dotyczące wykorzystania światła słonecznego, odnawialnych źródeł energii, gospodarowania wodą opadową. Istotnymi czynnikami w procesie projektowym były kontekst miejsca - usytuowanie działki w gminie Grodzisk Mazowiecki oraz historia miasta. Inspiracją była historia wychowania dzieci - Ogrody Jordanowskie oraz przedszkola z początków XX wieku. Idea projektu to stworzenie relacji pomiędzy środowiskiem naturalnym a budynkiem. Obiekt jest przeznaczony dla 80 dzieci, podzielonych na 4 grupy wiekowe. Będzie on w części jednokondygnacyjny, w części dwukondygnacyjny. Zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone dla dzieci, pracowników, część administracyjną, techniczną i gastronomiczną.
File
  • File: 1
    275747_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33056

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6838d31beef74488b05dd2ef409a004d/
URN
urn:pw-repo:WUT6838d31beef74488b05dd2ef409a004d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page