Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Road transport technology project for the specific transport task

Hubert Kustra

Abstract

The aim of this dissertation was to distinguish and choose the most beneficial variant of freight technology for the needs of the transport task concerning Poland – Belgium and Belgium – Poland import and export. Two variants of transport were presented in order to achieve above-mentioned goal and after performing a precise cost analysis – more beneficial one was chosen. The dissertation contains the analysis of polish road-transport market and the current transport situation, including road transport, in home and european markets. Next, the european regulations concerning drivers' working time were described. Moreover the dissertation includes car transport cost classification and methodology of its calculation. Next step was to characterise TransPol LTD transporting company, which executes the transport analysed in hereby thesis. The company provides transport, logistic and warehouse services. Detailed description of exported and imported goods was performed along with defining the freight route. Transport task was to move 132 JŁP as monthly export to Belgium and 132 JŁP as monthly import to Poland. An important part of the dissertation was presenting the draft of goods transport technology variants. The assumption of the first variant was to use an articulated vehicle consisting of Iveco Stralis Hi-Wayi tractor unit and Iveco Stralis Hi-Way trailer. Therefore, in this variant 33 JŁP can be transported simultanously. Second variant was to use a Renault PREMIUM 450 DXI vehicle, which consumes less fuel but has carrying capacity reduced to 18 JŁP. Drivers' labour timetable was created and monthly freight cycle number, necessary to meet the task requirements, was calculated for the project purposes. Following step was to perform a cost analysis for each of the above-mentioned variants. As for the first one – total cost amounted for 28 559,89 PLN and was lower by 13 001,05 PLN (46%) compared with the second variant. The biggest cost component in both of the variants turned out to be the fuel costs. The plan was to transport 264 pallets unit. For the first variant that amounts for the cost of 106,89 PLN per JŁP and for the second one cost is 156,13 PLN per JŁP. Above-mentioned difference is the result of the fact, that the first variant is more cost efficient.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Hubert Kustra (FT) Hubert Kustra,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt technologii transportu samochodowego dla wybranego zadania przewozowego
Supervisor
Mariusz Wasiak (FT/TSEL) Mariusz Wasiak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mariusz Wasiak (FT/TSEL) Mariusz Wasiak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
technologia transportu, przewóz, koszty transportu
Keywords in English
transport technology, freight, transport costs
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej był wybór najkorzystniejszego wariantu technologii transportu dla zadania transportowego dotyczącego importu oraz eksportu w relacjach Polska – Belgia oraz Belgia – Polska. Aby osiągnąć zamierzony cel, zostały przedstawione dwa warianty transportu, a po dokonaniu dokładnej analizy kosztów dla każdego z nich, został wybrany wariant korzystniejszy. W pracy poddano analizie polski rynek przewozów samochodowych oraz sytuację transportu, w tym drogowego na rynku krajowym i europejskim w ostatnich latach. Następnie zostały opisane przepisy regulujące czas pracy kierowców w Europie. Ponadto w pracy została przedstawiona charakterystyka kosztów w transporcie samochodowym oraz metodyka ich obliczania. Kolejnym etapem pracy było opisanie przedsiębiorstwa transportowego TransPol Sp. z o.o., które wykonuje analizowany w pracy przewóz. Firma ta świadczy usługi w zakresie transportu, logistyki oraz magazynowania. W pracy przedstawiono dokładną charakterystykę przewożonych ładunków, zarówno w eksporcie, jak i imporcie oraz zdefiniowano trasę przewozu. Zadanie przewozowe polegało na przewiezieniu 132 jłp ładunku miesięcznie w eksporcie do Belgii oraz 132 jłp w imporcie do Polski. Ważnym etapem pracy było przedstawienie proponowanych wariantów technologii transportu ładunków. W pierwszym wariancie przyjęto, że przewóz będzie z wykorzystaniem pojazdu członowego, składającego się z ciągnika siodłowego Iveco Stralis Hi-Way i naczepy Iveco Stralis Hi-Way. Zatem w tym wariancie jednorazowo mogą być przewożone 33 jłp ładunku. Drugim wariantem był przewóz z wykorzystaniem samochodu ciężarowego marki Renault PREMIUM 450 DXI, charakteryzującego się mniejszym zużyciem paliwa ale mogącym przewieść jednorazowo maksymalnie tylko 18 jłp ładunku. Dla celów projektowych został sporządzony harmonogram pracy kierowców oraz obliczona została miesięczna liczba cykli przewozowych niezbędnych do zrealizowania zadania przewozowego. Następnie dla każdego wariantów wykonano obliczenia kosztów. Koszty całkowite dla wariantu pierwszego wyniosły 28 559,89 zł i były o 13 001,05 zł (46%), niższe, niż dla wariantu drugiego. Największym składnikiem kosztów przewozu w obu wariantach okazały się koszty zużycia paliwa. W obu wariantach w ciągu miesiąca zaplanowano przewiezienie 264 jednostek paletowych. Daje to koszt 106,89 zł na jłp w wariancie pierwszym i 156,13 zł na jłp w wariancie drugim. Wynika z tego, że pod względem kosztów korzystniejszy jest wariant pierwszy. Koszt przewozu jednej jednostki paletowej jest w nim niższy aż o 49,24 zł.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Hubert_Kustra.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28897

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT682df479c5554208a1d751a98fe2b124/
URN
urn:pw-repo:WUT682df479c5554208a1d751a98fe2b124

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page