Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Administrative decision as an administrative act, based on decision given by the District Director to the Centre of the Help for Family in Wolomin

Martyna Angelika Miązkiewicz

Abstract

Proving the following thesis was a purpose of this work: the administrative decision is a formalised administrative act, finishing administrative proceedings. The formalization is used here for a protection of the interests of parties to proceedings. An above thesis was proven on the example of decisions given by the District Director to the Centre of the Help for Family in Wolomin and of legal documents as well as many positions of the literature, concerning the subject matter of the administrative law and very administrative resolution.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Martyna Angelika Miązkiewicz (FASS) Martyna Angelika Miązkiewicz,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Decyzja administracyjna jako akt administracyjny, na podstawie decyzji wydawanych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
Supervisor
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
decyzja administracyjna, akt administracyjny, administracja publiczna, organ administracji publicznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, postępowanie administracyjne
Keywords in English
administrative decision, administrative act, public administration, body of public administration, District Centre of the Help for Family, administrative proceedings
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było udowodnienie następującej tezy: decyzja administracyjna jest sformalizowanym aktem administracyjnym, kończącym postępowanie administracyjne. Formalizacja służy tutaj ochronie interesów stron postępowania. Powyższa teza udowodniona została na przykładzie decyzji wydawanych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie oraz aktów prawnych a także wielu pozycji literatury, dotyczącej tematyki prawa administracyjnego i samej decyzji administracyjnej.
File
  • File: 1
    Decyzja_administracyjna_jako_akt_administracyjny_na_podstawie_decyzji_wydawanych_przez_Dyrektora_Powiatowego_Centrum_Pomocy_Rodzinie_w_Wołominie_-_Miązkiewicz_Martyna.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35108

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT68153f3bb2164fbb955b345540c32464/
URN
urn:pw-repo:WUT68153f3bb2164fbb955b345540c32464

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page