Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wykorzystanie zaawansowanych technologii BIM przy projektowaniu systemu VRV, Studium przypadku

Daria Eliza Sitkowska

Abstract

Współcześnie, podczas pracy projektanta duży nacisk jest kładziony na efektywność i wydajność pracy. Proces projektowania znacząco usprawniło wprowadzenie programów CAD. Jednakże projekt wykonany w tym oprogramowaniu nie zawiera dokładnych parametrów. Kreski i bloki tylko symbolizują obiekty instalacyjne i architektoniczne. Technologia BIM to proces tworzenia i zarządzania danymi w całym cyklu życia budynku. Jest to nowy sposób pracy w branży architektoniczno – budowlanej, który wykorzystuje model 3D oraz zawarte w nim informacje dotyczące powierzchni, kubatury pomieszczeń, ilości i właściwości wykorzystanych materiałów i systemów. Technologia ta jest pomocna nie tylko na etapie budowy, ale także podczas zarządzania budynkiem. Zgromadzone dokładne właściwości obiektu pozwalają na zarządzane nad remontami i bieżącą eksploatacją. W mojej pracy inżynierskiej wykorzystałam zaawansowane technologie BIM przy projektowaniu sytemu VRF z odzyskiem ciepła. System VRF (Variable Refrigerant Flow) to system klimatyzacji ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego, który wykorzystuje zjawisko przemiany fazowej – odparowania lub skraplania czynnika chłodniczego w jednostkach wewnętrznych. Pierwsze systemy VRF powstały na początku lat 80. Systemy VRF dedykowane są dla dużych obiektów, w których wiele pomieszczeń potrzebuje klimatyzowania. Najczęściej są one stosowane w biurowcach, szpitalach, sklepach.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daria Eliza Sitkowska (FEE) Daria Eliza Sitkowska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Piotr Bartkiewicz (FEE/DHV) Piotr Bartkiewicz,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Piotr Bartkiewicz (FEE/DHV) Piotr Bartkiewicz,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
BIM, Revit, VRV, VRF, Tekla BimSight, systemy HVAC, klimatyzacja, biurowiec
File
  • File: 1
    Daria_Sitkowska_praca_inżynierska_253590.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12770

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT67ea8a0af607477186438d8b6dc47ed8/
URN
urn:pw-repo:WUT67ea8a0af607477186438d8b6dc47ed8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page