Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research on the fuel system of valveless pulsejet engine

Damian Kaczmarzyk

Abstract

The following work entitled "Research on the fuel system of pulsejet engines" is a summary of one year of work on the test stand and the experiments of the thermojet type valveless pulsejet engine. It consists of an introduction describing generally the history and principle of operation of pulsejet engines, a description of the test stand and changes made to it during the first tests of the engine, a description of the fuel system of the engine under test, the presentation of part of the results from the first phase of engine tests and a summary. In the work, special attention was paid to developing sufficient accuracy of measurements during pulsed motor tests and factors affecting this accuracy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Kaczmarzyk (FPAE) Damian Kaczmarzyk,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Badania układu paliwowego bezzaworowego silnika pulsacyjnego
Supervisor
Marian Gieras (FPAE/IHE) Marian Gieras,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2019
Issue date (year)
2019
Pages
50
Internal identifier
MEL; PD-5233
Reviewers
Wojciech Rudy (FPAE/IHE) Wojciech Rudy,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marian Gieras (FPAE/IHE) Marian Gieras,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
bezzaworowy silnik pulsacyjny, stanowisko badawcze, układ paliwowy, wtrysk paliwa gazowego, spalanie
Keywords in English
valveless pulsejet engine, test stand, fuel system, gaseous fuel injection, combustion
Abstract in Polish
Poniższa praca pod tytułem „Badania układu paliwowego silników pulsacyjnych” jest podsumowaniem jednego roku pracy nad stanowiskiem badawczym oraz eksperymentami bezzaworowego silnika pulsacyjnego typu thermojet. Składa się ze wstępu opisującego ogólnie historię oraz zasadę działania silników pulsacyjnych, opisu stanowiska badawczego oraz zmian w nim dokonanych podczas pierwszych prób silnika, opisu układu paliwowego badanego silnika, prezentacji części wyników z pierwszej fazy testów silnika oraz podsumowania. W pracy zwrócono szczególną uwagę na wypracowanie dostatecznej dokładności pomiarów podczas testów silnika pulsacyjnego oraz na czynniki wpływające na tę dokładność.
File
  • File: 1
    Praca_inzynierska_Damian_Kaczmarzyk_1112187.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35681

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT67def34e42ea48fc83f42ddfd6479217/
URN
urn:pw-repo:WUT67def34e42ea48fc83f42ddfd6479217

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page