Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Optimization of gel electrolyte based on mixtures of propylene carbonate and poly(ethylene glycol) with LiPF6 salt

Marlena Barbara Korycińska

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marlena Barbara Korycińska (FC) Marlena Barbara Korycińska,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Optymalizacja elektrolitów żelowych utworzonych z mieszaniny węglanu propylenu i poli(glikolu etylenowego) z solą LiPF6
Supervisor
Marta Kasprzyk-Niedzicka (FC/CofIC) Marta Kasprzyk-Niedzicka,, Chair Of Inorganic Chemistry (FC/CofIC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Faculty of Chemistry (FC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Królikowski (FC/DPC) Marek Królikowski,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC) Marta Kasprzyk-Niedzicka (FC/CofIC) Marta Kasprzyk-Niedzicka,, Chair Of Inorganic Chemistry (FC/CofIC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
elektrolity żelowe, ogniwa Li-ion, węglan propylenu, poli(glikol etylenowy), PVdF-HFP
Keywords in English
gel electrolytes, Li-ion batteries, propylene carbonate, poly(ethylene glycol), PVdF-HFP.
File
  • File: 1
    Praca_inż-Korycinska_Marlena-270201.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 22513

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT67c622baf10c4491ba964c2d1bb723cb/
URN
urn:pw-repo:WUT67c622baf10c4491ba964c2d1bb723cb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page