Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of parking management system at the airport

Michał Borkowski

Abstract

The subject of this thesis is about the design of a parking lot management system at an airport, including location of the airport, locations of parking lots and their type, price list and organization rules, selection of equipment used in the system, technical and economic analysis of the proposed solution. The first chapter briefly describes the number of the passenger cars in Poland over the years and identifies the factors influencing the selection of specific parking management systems. The next chapter describes various parking management system. Including: Paid Parking Zone, Park&Ride parking lots and revolving parking lots. The principles of operation, causes and roles of creating parking lots are briefly presented together with examples of use in specific places. Third chapter contains generally characterized parking management systems at airports, including passenger needs analysis and typical solutions used at airport parking lots. Detailed solutions used at two different airports: Lublin Airport and Vienna-Schwechat Airport are presented. The fourth chapter presents the author's parking management system project at the hypothetical Siedlce Airport. The fifth chapter describes the devices used in the project together with their descriptions, as well as an estimated cost estimate of the project along with its analysis. The last chapter contains a summary of the diploma thesis along with conclusions on the completed subject.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Borkowski (FT) Michał Borkowski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt systemu zarządzania parkingami w porcie lotniczym
Supervisor
Adam Rosiński (FT/DTT) Adam Rosiński,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Kukulski (FT/TCTI) Jacek Kukulski,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Adam Rosiński (FT/DTT) Adam Rosiński,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
parking, port lotniczy, system zarządzania, polityka parkingowa
Keywords in English
parking, airport, management system, parking policy
Abstract in Polish
Praca dyplomowa dotyczy zaprojektowania systemu zarządzania parkingami w porcie lotniczym z uwzględnieniem jego lokalizacji, rozmieszczenia parkingów oraz określenia ich rodzaju, ustalenia cennika i zasad organizacji, doboru urządzeń zastosowanych w systemie oraz analizy technicznej i ekonomicznej zaproponowanego rozwiązania. W pierwszym rozdziale krótko przedstawiono ilości samochodów osobowych w Polsce na przestrzeni lat i określono czynniki wpływające na wybór konkretnych systemów zarządzania parkingami. W kolejnym rozdziale zostały opisane różne systemy zarządzania parkingami, w tym: Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, parkingi typu „Parkuj i Jedź” oraz parkingi obrotowe. Krótko przedstawiono zasady działania, przyczyny i role powstawania danych parkingów wraz z przykładami zastosowania w konkretnych miejscach. Rozdział trzeci zawiera ogólnie scharakteryzowane systemy zarządzania parkingami w portach lotniczych z uwzględnieniem analizy potrzeb pasażerów i typowych rozwiązań stosowanych na parkingach w portach lotniczych. Następnie przedstawiono szczegółowo opisane rozwiązania zastosowane w dwóch różnych portach lotniczych: Porcie Lotniczym Lublin oraz Porcie Lotniczym Wiedeń-Schwechat. W czwartym rozdziale przedstawiono autorski projekt systemu zarządzania parkingami w hipotetycznym Porcie Lotniczym Siedlce. W piątym rozdziale przedstawiono urządzenia zastosowane w projekcie wraz z ich opisem oraz szacunkowy kosztorys wykonania projektu wraz z jego analizą. W ostatnim rozdziale zawarte jest podsumowanie pracy dyplomowej wraz z wnioskami dotyczącymi zrealizowanego tematu.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_-_Michał_Borkowski_266723_1100430.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36742

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT67a8d46600594df497ad798a040b8a68/
URN
urn:pw-repo:WUT67a8d46600594df497ad798a040b8a68

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page