Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of image processing system in the cloud

Paweł Artur Kosowski

Abstract

Digital images are everywhere nowadays. One just can’t find a website without two dimensional graphics and an overwhelming majority of social media’s content is made of images. Common access to digital image capturing devices is, among others, a reason of such state of affairs. Those devices are, of course, mobile phones. However, even the most technically advanced are not always able to shoot a good photo. Often they look blurred, with weakly distinguishable contours of objects, especially in bad lighting conditions. Then, the image processing tools, which can make them a bit better in reception, come handy. There’s a clear disadvantage of them, however – a need of installation in local system, strictly defined environment (operating system) and sometimes price and difficulty of usage come into play. This document is an analysis of image processing methods and implementation of some of them in a cloud envirionment attempt. Thanks to that, user will be able to proces an image file in desired way, without the need of installing. The first section of a document consists of an introduction, in which motives and project’s target have been defined. Those are imperfection of image aquisition, mainly by mobile devices, a need for digital image processing and convenience of cloud application. The second section focuses on analysis of image processing methods, where division of their primary types has been made: geometric, point and context transformations. A convolution term, significant element in digital image processing area, has been introducted. Moreover, popular, existing, widely used in practice filters have been described. The third section is devoted to project, an implementation of image processing system in cloud. Technologies used in creating the system have been described and simplified operating diagram has been presented. This part covers also the graphical user interface (GUI) along with available functions and short operating manual. Application functional tests is the topic of the fourth section. Few examples of program usage, with input parameters for image processing algorithms have been given and described. The effectiveness of results with their advantages and disadvantages has been assessed. Image sharpening tests of designed system have proven, that advanced and often pricey 2D image editing applications can be, up to certain extent replaced, given we don’t need to use those sophisticated functions. Author couldn’t achieve noticeably better results with Adobe Photoshop, and it wasn’t because of lack of using skill of the aforementioned powerhouse.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Artur Kosowski (FEIT/IRMT) Paweł Artur Kosowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Realizacja systemu do przetwarzania obrazów w chmurze
Supervisor
Artur Jerzy Przelaskowski (FEIT) Artur Jerzy Przelaskowski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Elektronika i Telekomunikacja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Rychter (FEIT/IRMT) Andrzej Rychter,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Artur Jerzy Przelaskowski (FEIT) Artur Jerzy Przelaskowski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
przetwarzanie obrazów, grafika komputerowa, technologie informatyczne, IT, języki programowania, Javascript, nodeJS, ReactJS, metody obróbki grafiki 2D
Keywords in English
image processing, computer graphics, computer science, IT, programming languages, Javascript, nodeJS, ReactJS, 2D graphics processing methods
Abstract in Polish
Obrazy cyfrowe są dzisiaj wszechobecne. Nie ma strony internetowej bez dwuwymiarowej grafiki, a znaczna większość zawartości mediów społecznościowych jest również za sprawą obrazów. Powodem takiego stanu rzeczy jest m.in. bardzo łatwy dostęp do urządzeń dokonujących akwizycji cyfrowej obrazów – telefonów. Należy jednak zauważyć, że nawet najbardziej zaawansowane technicznie z nich nie zawsze są w stanie wykonać zadowalające użytkownika zdjęcie. Często, zwłaszcza przy słabych warunkach oświetlenia, obrazy wychodzą nieco rozmyte, bez wyraźnych konturów obiektów. Wtedy pomocne są narzędzia do obróbki grafiki, mogące w pewnym stopniu polepszyć jakość takiego zdjęcia. Ich wadą jest konieczność instalowania na dysku komputera, możliwość używania w konkretnym środowisku (systemie operacyjnym) oraz w niektórych przypadkach cena i trudność obsługi. Niniejsza praca jest próbą analizy metody przetwarzania obrazów oraz implementacji niektórych z nich w środowisku chmurowym. Dzięki temu użytkownik będzie mógł szybko, za darmo, i bez konieczności instalowania, obrobić grafikę w pożądany sposób. Początkiem pracy jest wstęp, w którym określono motywy i cel pracy, jakimi są niedoskonałość w akwizycji obrazów, głównie przez urządzenia mobilne, potrzeba cyfrowej obróbki obrazu oraz wygoda aplikacji chmurowej. Część druga pracy skupia się na analizie metod przetwarzania obrazów, gdzie dokonano podziału na główne ich rodzaje: przekształcenia geometryczne, punktowe i kontekstowe. Wprowadzono pojęcie konwolucji, bardzo ważnego elementu w cyfrowym przetwarzaniu obrazów. Oprócz tego opisano popularne istniejące filtry o szerokim zastosowaniu w praktyce. Rozdział trzeci jest rozdziałem poświęconym projektowi, a więc realizacji systemu do przetwarzania obrazów w chmurze. Opisane zostały technologie wykorzystane do utworzenia systemu, przedstawiony został uproszczony schemat działania. Przedstawiono interfejs użytkownika wraz z dostępnymi funkcjami oraz krótką instrukcją obsługi. Tematem czwartego rozdziału są testy działania aplikacji. Podano i opisano kilka przykładów zastosowania programu, wraz z parametrami wejściowymi do algorytmów przetwarzania obrazów. Oszacowano efektywność rezultatów, ich zalety i wady. Testy wyostrzania obrazów zaprojektowanego systemu dowiodły, że do pewnego stopnia można zastąpić zaawansowane i często drogie programy do grafiki 2D w przypadku, gdy nie potrzebujemy korzystać z tych skomplikowanych funkcji. Autor nie uzyskał zauważalnie lepszych rezultatów korzystając z programu Adobe Photoshop i powodem tego nie był brak umiejętności korzystania z wyżej wymienionego.
File
  • File: 1
    praca_inżynierska_paweł_kosowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35849

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT67957e6765ae430b8d54754b97d9ea01/
URN
urn:pw-repo:WUT67957e6765ae430b8d54754b97d9ea01

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page