Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Central heating project and VRF air conditionig installation in a detached building

Paweł Majewski

Abstract

Projekt instalacji CO w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym. Źródło ciepła - kocioł kondensacyjny gazowy, instalacja pompowa, przewody PE prowadzone w posadce. Dobór niezbędnej armatury. Grzejniki konwekcyjne oraz podłogowe. Obliczenie w programach Audytor OZC i Audytor CO oraz obliczenia własne. Projekt instalacji VRF, obliczenie jawnych zysków ciepła, dobór jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych w programie Design Simulator. Rysunk: rzuty CO i VRF dla każdej kondygnacji, rozwinięcie CO.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Majewski (FEE) Paweł Majewski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji VRF w budynku jednorodzinnym
Supervisor
Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Marta Chludzińska (FEE/DHV) Marta Chludzińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
CO, VRF, Audytor CO, Audytor OZC, Design Simulator, zyski ciepła, straty ciepła. AutoCAD
File
  • File: 1
    Paweł Majewski nr albumu 253521 Praca Inżynierska wersja ostateczna.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13061

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT679091dd14e34c7c930b8766e2c0a5cf/
URN
urn:pw-repo:WUT679091dd14e34c7c930b8766e2c0a5cf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page