Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Autonomous unmanned air vehicle with Raspberry Pi 2 B board

Mateusz Adam Nowak

Abstract

The thesis presents the process of creating unmanned, independent flying platform, based on Raspberry Pi 2 B and MultiWii 328P boards. Its task is to perform previously coded functions, linked to vehicle’s role and additional sensors. Its basic construct allows to move around, react to the appearing obstructions and hover stably. Presented were conceptual assumptions of such vehicle, utilities and programming library needed to implement drone’s behaviour and the behaviour itself – starting, stabilization, movement and reaction procedures. It was shown how testing was done, its results were descibed, conclusions and potential corrections were made in the project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Adam Nowak (FEIT) Mateusz Adam Nowak,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Autonomiczny bezzałogowy pojazd latający z wykorzystaniem układu Raspberry Pi
Supervisor
Radosław Olgierd Schoeneich (FEIT) Radosław Olgierd Schoeneich,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Radosław Olgierd Schoeneich (FEIT) Radosław Olgierd Schoeneich,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Danuta Ojrzeńska-Wójter (FEIT) Danuta Ojrzeńska-Wójter,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Raspberry Pi, dron, autonomiczność, sensory, platforma
Keywords in English
Raspberry Pi, drone, autonomic, sensors, platform
Abstract in Polish
Tematem pracy inżynierskiej jest stworzenie bezzałogowej, autonomicznej platformy latającej działającej w oparciu o układ Raspberry Pi 2 B i MultiWii 328P. Zadaniem takiej platformy byłoby wykonanie zaprogramowanych wcześniej poleceń, powiązanych z rolą pojazdu i dodatkowymi, dołączonymi czujnikami. Podstawowa konstrukcja jest w stanie poruszać się, reagować na pojawiające się przeszkody i ustabilizować się w miejscu. W pracy przedstawiono założenia koncepcyjne tego pojazdu, oprogramowanie wraz z biblioteką programistyczną, które posłużyły do zaimplementowania zachowania drona, oraz samo zachowanie – startowanie, stabilizację, poruszanie się i reagowanie na przeszkody. Zaprezentowano, w jaki sposób przeprowadzono testy, omówiono ich rezultaty, wnioski i potencjalne naniesione poprawki do projektu.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14052

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT67559d6d956243ae85f6767ad042a484/
URN
urn:pw-repo:WUT67559d6d956243ae85f6767ad042a484

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page