Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Web application for solving assignment problems

Paweł Tomasz Dąbrowski

Abstract

This thesis describes development process of a distributed web application for solving selected variants of assignment problem in a user-friendly manner. The application has been developed in a Single Page Application architecture and it is accessible through web browser. A cost matrix for a specific problem can be inputted using a spreadsheet-like component and the matrix alongside calculation type is then sent to the backend through REST API. Based on these data, backend creates a flow network, which is then solved using network algorithm suitable for a selected calculation type. Application automatically saves calculation results in browser’s local storage and it can also be optionally stored in a cloud storage. The thesis also describes deployment process of the application, including configuration of Docker containers, as well as testing process and ideas for further development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Tomasz Dąbrowski (FEIT/AK) Paweł Tomasz Dąbrowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja webowa do rozwiązywania problemu przydziału zasobów
Supervisor
Mariusz Kaleta (FEIT/AK) Mariusz Kaleta,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mariusz Kaleta (FEIT/AK) Mariusz Kaleta,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Tomasz Śliwiński (FEIT/AK) Tomasz Śliwiński,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
problem przydziału zasobów, badania operacyjne, SPA, REST, Docker
Keywords in English
assignment problem, operational research, SPA, REST, Docker
Abstract in Polish
Praca dyplomowa opisuje proces przygotowania rozproszonej aplikacji internetowej, umożliwiającej łatwe rozwiązywanie wybranych wariantów problemu przydziału zasobów. Aplikacja jest zrealizowana w architekturze Single Page Application i jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Macierz kosztów dla danego problemu jest wprowadzana za pomocą interfejsu podobnego do arkusza kalkulacyjnego, a dane wraz z konfiguracją obliczenia są przesyłane do warstwy obliczeniowej poprzez REST API. Warstwa obliczeniowa generuje na podstawie danych odpowiednią sieć przepływową i rozwiązuje ją za pomocą algorytmu odpowiedniego dla wybranego typu obliczeń. Aplikacja automatycznie zapisuje wyniki obliczeń w lokalnej pamięci przeglądarki, jak również umożliwia użytkownikowi zapis wyników w bazie danych w chmurze obliczeniowej. Opisany został również proces wdrożenia aplikacji, w tym konfigurację kontenerów Docker, a także proces testowania aplikacji i potencjalne możliwości rozwoju.
File
  • File: 1
    thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31889

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT67172578602d4b6582004b7037f815be/
URN
urn:pw-repo:WUT67172578602d4b6582004b7037f815be

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page