Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Characterization of open cell viscoelastic polyurethane foams with expanding graphite

Małgorzata Maria Gzik

Abstract

Nowadays, polymer materials gains more and more significance in industry, because of their low price and simplicity of shaping. However they are flammable, what narrows their field of use. Therefore, there are still carried out researches of the new solutions, that enables to reduce the flammability of polymer materials. One of them is an addition of flame retardant. This work shows the results of researches of viscoelastic polyurethane foams modificated by the addition of the expanding graphite. The impact of the type of expanding graphite and its content on thermal, mechanical and physical properties of foams was examined. The measurements of flammability that was carried out (cone calorymetry, UL94 test, oxygen index) had proven that the level of graphite expansion has an impact on efficiency of flame retardant actions. The best results was obtained for foam with addition of 15% mass of graphite with the level of expansion of 250-400 ml/g.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Maria Gzik (FMSE) Małgorzata Maria Gzik,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Charakterystyka otwarto komórkowych lepkosprężystych pianek poliuretanowych z grafitem ekspandującym
Supervisor
Joanna Ryszkowska (FMSE/DSMP) Joanna Ryszkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
IM-D.002383
Reviewers
Jerzy Robert Sobiecki (FMSE/DSE) Jerzy Robert Sobiecki,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Joanna Ryszkowska (FMSE/DSMP) Joanna Ryszkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
lepkosprężyste pianki poliuretanowe, grafit ekspandujący, środki uniepalniające
Keywords in English
viscoelastic polyurethane foams, expanding graphite, flame retardants
Abstract in Polish
Materiały polimerowe zyskują w dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie w przemyśle ze względu na niską cenę oraz łatwość ich kształtowania. Są one jednak łatwopalne, co zawęża zakres ich stosowania. Dlatego stale poszukuje się rozwiązań pozwalających na obniżenie palności materiałów polimerowych. Jednym z nich jest dodatek środków uniepalniających do polimerów. W pracy przedstawione zostały wyniki badań lepkosprężystych pianek poliuretanowych modyfikowanych dodatkiem grafitu ekspandującego. Zbadano wpływ zastosowanego rodzaju grafitu ekspandującego oraz jego zawartości na właściwości cieplne, mechaniczne i fizyczne badanych pianek. Przeprowadzone pomiary palności (kalorymetria stożkowa, test UL94, pomiar LOI) dowiodły, że wpływ na skuteczność działania antypirenu ma stopień ekspansji grafitu. Najlepsze rezultaty uzyskano dla pianki z dodatkiem 15% mas. grafitu o stopniu ekspansji wynoszącym 250-400 ml/g.
File
  • File: 1
    MałgorzataGzik1110793.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30781

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6716a26510ae4302b66e0a3f1db8d7cd/
URN
urn:pw-repo:WUT6716a26510ae4302b66e0a3f1db8d7cd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page