Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza stanu i zasobów zieleni miejskiej jako kryterium wyłączania terenów z zabudowy w granicach miasta Krakowa

Karolina Widłak

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Widłak (FGC) Karolina Widłak,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Alina Maciejewska (FGC/CSMES) Alina Maciejewska,PhD, DSc, Professor, Dean, Professor Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Środowiskowe Uwarunkowania Gospodarowania Przestrzenią
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Karolina Widłak.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6706decd46444ef2b012f7348e575d5d/
URN
urn:pw-repo:WUT6706decd46444ef2b012f7348e575d5d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page