Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of LPG boiler, assisted by water heat pump

Jacek Litwicki

Abstract

Abstract This elaboration shows modern solutions in heating technology. It includes boiler, which is heat source for multi-family building. It is located outside the city area, without gas infrastructure or nearby heating plant. This description presents entire boiler project, where condensing boiler is main heat source. It is powered by liquefied gas from tanks located the plot. Additionally it is supported by heat pump and this devices are working in mixed system. Lower heat source for the heat pump is vertical ground heat exchanger made in the form of eight probes depths after 100 m each. This solution is intended to bring tangible economic benefits in the future, despite the considerable cost of the entire investment. First part contains the description of the boiler and all devices that are essential to correct operation of the boiler-room and outline of heat pump action. At the second part you can find essential calculations and scheme of amenities and space, destined for boiler-room. Next piece shows assessment of the economic and technical side of this this project including conclusions and a summary of the entire plan. At the end bibliography, sketches and index card were posted. Application of the heat pump in this system allows to use renewable energy sources in order to heating the buildings. As a result, this reduces consumption of fossil fuels and emission of harmful substances into the atmosphere and increase energy efficiency. This type of solutions in the aspect of decreasing amount of fossil fuels, pollution of the environment and increasing prices of the fuel will become more popular. The economic calculation presents that similar solutions are viable in the long term.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jacek Litwicki (FCEMP) Jacek Litwicki,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt kotłowni na gaz płynny, wspomaganej wodną pompą ciepła
Supervisor
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
pompa ciepła, nośnik energii, efektywność energetyczna, źródło ciepła, gruntowy wymiennik, kocioł kondensacyjny, odnawialne źródła energii, gaz skroplony.
Keywords in English
heat pump, energy means, energy carrier, energy efficiency, heat source, ground heat exchange, ground exchanger, liquefied petroleum gas.
Abstract in Polish
Streszczenie. Opracowanie to stanowi nowoczesne rozwiązania w technice grzewczej. Projekt ten obejmuje w swym zakresie kotłownie która jest źródłem ciepła dla budynku zabudowy wielorodzinnej. Jest on zlokalizowany w strefie poza miejskiej gdzie brak jest sieci gazu ziemnego czy lokalnych ciepłowni. Praca ta zawiera kompletny projekt kotłowni gdzie głównym źródłem energii cieplnej jest kocioł kondensacyjny. Zasilany on jest gazem skroplonym ze zbiorników usytuowanych na działce. Dodatkowo jest on wspomagany pompą ciepła a urządzenia te pracują ze sobą w układzie mieszanym. Dolnym źródłem ciepła dla pompy ciepła jest pionowy wymiennik gruntowy wykonany w postaci ośmiu sond o głębokości po 100 m każda. Rozwiązanie to ma na celu przynieść wymierne korzyści ekonomiczne w dłuższej perspektywie mimo znacznych kosztów całej inwestycji. Pierwsza część zawiera opis zagadnień dotyczących kotłowni i wszystkich urządzeń niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania oraz zasady działania pomp ciepła i związanej z nimi problematyki. W drugiej części zostały wykonane niezbędne obliczenia oraz dobrano całe oprzyrządowani kotłowni i pomieszczenie na nią przeznaczone. Kolejna część to ocena ekonomicznotechniczna przedstawionego projektu wraz z wnioskami i podsumowanie całego projektu. Na końcu pracy zamieszczona została bibliografia wraz z rysunkami i kartami katalogowymi. Zastosowanie pompy ciepła w tym układzie umożliwia wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynków. W efekcie ogranicza to zużycie paliw kopalnych, zmniejsza emisję szkodliwe substancji do atmosfery oraz podnosi efektywność energetyczną. Rozwiązania tego typu w aspekcie kurczących się zasobów paliw kopalnych i zanieczyszczenia środowiska, oraz rosnących cen paliw będą coraz częściej stosowane. A rachunek ekonomiczny pokazuje że w dłuższej perspektywie rozwiązania tego typu są opłacalne.
File
  • File: 1
    256196_praca-dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11475

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT66cbb46c8ba042ce986c4b5407221ccb/
URN
urn:pw-repo:WUT66cbb46c8ba042ce986c4b5407221ccb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page