Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the applicability of near and/or far field distribution measurement for determination of the numerical aperture of single-mode optical fibers

Mateusz Grzegorz Pielach

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Grzegorz Pielach (FM) Mateusz Grzegorz Pielach,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Analiza możliwości zastosowania pomiaru rozkładu pola bliskiego i/lub dalekiego do wyznaczania apertury numerycznej światłowodów jednomodowych
Supervisor
Anna Pakuła (FM/IMPh) Anna Pakuła,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michał Józwik (FM/IMPh) Michał Józwik,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM) Anna Pakuła (FM/IMPh) Anna Pakuła,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
NA, pomiar apertury numerycznej, światłowód jednomodowy, rozkład pola bliskiego światłowodu, rozkład pola dalekiego światłowodu, transformacja Hankela
Keywords in English
NA, numerical aperture measurement, single-mode optical fiber, optical fiber's near field distribution, optical fiber's far field distribution, Hankel transform
File
  • File: 1
    278231_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31453

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT66c98cf656af45d58e1e1eee7df6efc6/
URN
urn:pw-repo:WUT66c98cf656af45d58e1e1eee7df6efc6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page