Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Określenie wartości ograniczonego prawa rzeczowego na przykładzie własnościowego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej

Małgorzata Cap

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Cap (FGC) Małgorzata Cap,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Wojciech Andrzej Wilkowski (FGC) Wojciech Andrzej Wilkowski,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Kataster i Systemy Informacji Przestrzennej
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
 • File: 1
  Cap Małgorzata-praca dyplomowa inżynierska.pdf
 • File: 2
  bemowo-mapka lokalizacyjna.gif
 • File: 3
  informacja z ewidencji gruntów i budynków.jpg
 • File: 4
  protokoły z oględzin lokali.pdf
 • File: 5
  protokół z badania KW.pdf
 • File: 6
  szkic lokalu.jpg
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6691bd746da140abb427bf7db66b0546/
URN
urn:pw-repo:WUT6691bd746da140abb427bf7db66b0546

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page