Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparison of absorbed dose in FFDM and CESM

Katarzyna Małgorzata Lorenz

Abstract

The aim of my work was to measure the doses in Full Field Digital Mammography and Contrast-Enhanced Spectral Mammography and to compare them. Thus my research was divided into three parts: first included measurements for phantoms without an external measuring system, in the second part I have used thermoluminescent dosimeters, in the last part I have used a semiconductor detector. In order to obtain phantoms to imitate human tissue, I have used plates made of polymethyl methacrylate - PMMA. The following thicknesses were examined: 20, 30, 40, 45, 50, 60 and 70 mm. For each part of my research I have counted the percentage dose increase, comparing FFDM and CESM. The average dose increase was included in the range of 30 to 70 percent. The biggest increase was measured for the phantom thickness of 40 mm, the smallest for 70 mm. After the measurement using TLD dosimeters, the distribution of dose on the surface of the phantom can be observed. Uneven distribution is visible - the biggest dose is absorbed by the central region of the phantom and the region closest to the patient's chest. The smallest dose is received by the region that is the furthest from the patients torso. Therefore, the Heel effect can be observed. An external measuring system, in this case - the semiconductor detector - confirms the credibility of the measurements of the mammograph's internal measuring system. In addition to that, the results of my work correspond with the results of other researches conducted in similar conditions. The obtained findings are also consistent with EUREF's guidelines and acceptable dose ranges for different phantom thicknesses.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Małgorzata Lorenz (FM) Katarzyna Małgorzata Lorenz,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Porównanie dawek pochłoniętych przy mammografii klasycznej i spektralnej
Supervisor
Natalia Golnik (FM/IMBE) Natalia Golnik,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Natalia Golnik (FM/IMBE) Natalia Golnik,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Piotr Tulik (FM/IMBE) Piotr Tulik,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
mammografia spektralna, CESM, FFDM, dawka, AGD, detektor TLD, PMMA
Keywords in English
spectral mammography, CESM, FFDM, dose, AGD, TLD dosimeter, PMMA
Abstract in Polish
Celem pracy było wykonanie pomiarów dawek w mammografii klasycznej i spektralnej oraz porównanie ich. W tym celu podzielono badania na trzy etapy: w pierwszym wykonano pomiary dla fantomów bez zewnętrznego układu pomiarowego, w drugim wykorzystano detektory termoluminescencyjne TLD, w trzecim użyto detektora półprzewodnikowego. W ramach fantomów imitujących tkankę ludzką użyto płyt z polimetakrylanu metylu PMMA, badano grubości: 20, 30, 40, 45, 50, 60 i 70 mm. Dla każdego etapu badań obliczany jest procentowy przyrost dawki między mammografią klasyczną a spektralną. Średni przyrost zawierał się między ok. 30% a 70%. Największy przyrost został odnotowany dla grubości całkowitej fantomu równej 40 mm, natomiast najmniejszy przyrost dla grubości 70 mm. Dla pomiaru z wykorzystaniem detektorów TLD można zaobserwować rozkład dawki na powierzchni fantomu. Zauważalne jest nierównomierne rozłożenie - najwięcej dawki otrzymuje obszar centralny fantomu oraz rejon najbliżej klatki piersiowej. Najmniej dawki otrzymuje obszar najbardziej oddalony od tułowia pacjenta. Może więc być zaobserwowany efekt Heela, czyli tłumienie anodowe. Zewnętrzny układ pomiarowy w postaci detektora półprzewodnikowego potwierdza wiarygodność wyników wartości dawek pochodzących od wewnętrznego układu pomiarowego mammografu. Ponadto, otrzymane wyniki korespondują z wynikami innych badaczy przeprowadzanymi w podobnych warunkach. Uzyskane wartości odpowiadają również zakresowi wartości akceptowalnych według zarządzenia organizacji EUREF.
File
  • File: 1
    280425_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31809

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT667a4ef2c9104ea59b19745cfa650313/
URN
urn:pw-repo:WUT667a4ef2c9104ea59b19745cfa650313

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page