Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction design for the expansion of the church in Słupno

Adrian Trzciński

Abstract

The subject of the thesis is a construction design for the expansion of the church in Słupno. The project was developed on the basis of documentation provided by the work manager. The first part of the work presents the assumptions adopted for the calculations, load statement and 3D calculation model generated using the Dlubal RFEM 5.20 [7] program which was used for static-strength analysis. Based on the obtained data, individual structural elements of the designed church were considered. In the second stage of work, the most important load-bearing elements were dimensioned, such as: wooden roof truss, reinforced concrete columns, reinforced concrete beams, foundation footing. The main program for analyzing individual structural elements was Specbud. All elements listed here were dimensioned on the basis of applicable Eurocodes for wooden, masonry and reinforced concrete structures. Based on the obtained results of dimensioning, drawings were made of individual structures together with projections of the final expansion and views of the facade. The paper summarizes the effects and benefits of the expansion of the sacred object being the subject of the study.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Trzciński (FCEMP) Adrian Trzciński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt konstrukcyjny rozbudowy kościoła w Słupnie
Supervisor
Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
założenia, zestawienie obciążeń, model obliczeniowy, elementy nośne, wymiarowanie, eurokod
Keywords in English
assumptions, load summary, calculation model, load-bearing elements, dimensioning, eurocode
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej jest projekt konstrukcyjny rozbudowy kościoła w Słupnie. Projekt opracowano na podstawie dokumentacji udostępnionej przez kierującego pracą. Część pierwsza pracy przedstawia założenia przyjęte do obliczeń, zestawienie obciążeń oraz model obliczeniowy 3D wygenerowany za pomocą programu Dlubal RFEM 5.20 [7] który posłużył do analizy statyczno-wytrzymałościowej. Na podstawie uzyskanych danych rozpatrywano poszczególne elementy konstrukcyjne projektowanego kościoła. W drugim etapie pracy nastąpiło zwymiarowanie najważniejszych elementów nośnych takich jak: drewniana więźba dachowa, słupy żelbetowe, belki żelbetowe, stopa fundamentowa. Programem pomocniczym do analizy poszczególnych elementów konstrukcyjnych w głównej mierze był Specbud. Wymiarowanie wszystkich wymienionych tu elementów odbywało się na podstawie obowiązujących Eurokodów dla konstrukcji: drewnianych, murowych oraz żelbetowych. Na bazie uzyskanych wyników wymiarowań wykonano rysunki wykonawcze poszczególnych konstrukcji wraz z rzutami finalnej rozbudowy oraz widokami elewacji. Pracę puentuje podsumowanie efektów jak i korzyści płynących z rozbudowy obiektu sakralnego będącego przedmiotem opracowania.
File
  • File: 1
    262462_projekt_konstrukcyjny_rozbudowy_kościoła_w-Słupnie.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33814

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6674609cfbf64180b21851353c3823d9/
URN
urn:pw-repo:WUT6674609cfbf64180b21851353c3823d9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page