Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Handover management mechanism in SDN

Tomasz Łukasz Wierzchowski

Abstract

Software Defined Networks are considered as a part of fifth generation mobile networks standard. The purpose of this paper is to design a handover protocol for SDN, as the development of mobility management mechanisms for this technology is crucial. The paper contains a description of a handover mechanism running in the MininetWiFi emulation environment. It describes assumptions, the protocol and results achieved by the developed mechanism. Additionally, 4G mobile network handover protocols and SDN were analyzed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Łukasz Wierzchowski (FEIT) Tomasz Łukasz Wierzchowski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Mechanizm zarządzania handoverem w SDN
Supervisor
Sławomir Kukliński (FEIT) Sławomir Kukliński,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sławomir Kukliński (FEIT) Sławomir Kukliński,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Obsługa mobilności, sieci programowalne
Keywords in English
Handover, SDN
Abstract in Polish
W opracowywanym aktualnie standardzie sieci mobilnych piątej generacji planowane jest wykorzystanie sieci programowalnych typu SDN. Konieczne jest stworzenie odpowiednich mechanizmów, umożliwiających obsługę mobilności użytkowników w tej technice. Celem tej pracy jest opracowanie protokołu handoveru, działającego w SDN. Praca zawiera opis projektu mechanizmu zarządzającego handoverem działającego w środowisku emulacyjnym Mininet-WiFi. Zostały w niej opisane założenia, opracowany protokół oraz eksperymentalne wyniki przeprowadzonych pomiarów. Dodatkowo została wykonana analiza mechanizmów handoveru, wykorzystywanych w sieciach mobilnych czwartej generacji oraz techniki SDN.
File
  • File: 1
    praca_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10047

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6612e3f847c447faae125e9d2d0f8de6/
URN
urn:pw-repo:WUT6612e3f847c447faae125e9d2d0f8de6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page