Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Optimization of overproduction of the protein kinase CDK2 in E. coli

Wiktoria Radziwonik

Abstract

Optimization of overproduction of the protein kinase CDK2 in E. coli. The aim of this study was overproduction of the protein CDK2 (cyclin-dependent kinase 2) and cyclin A2 in E. coli. Production of the recombinant protein involves the selection of a suitable culture conditions and with suitable choice of the host. Bacteria E. coli are most commonly used for protein production because of the simplicity, well-known expression system and the availability and low cost of breeding. CDK2 and cyclin A2 were obtained as fusion proteins, containing on the N-terminus additional tags (HisTag or GST tag) which facilitate purification of the recombinant protein by affinity chromatography. Overproduction was carried out in the small and larger scale in order to check solubility of the products. Appropriate culture conditions was established for protein production, which resulted in production of CDK2 and the cyclin A in soluble forms. Polyacrylamide gel electrophoresis SDS-PAGE shows that efficient overproduction of the proteins was received .
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wiktoria Radziwonik (FC) Wiktoria Radziwonik,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Optymalizacja nadprodukcji kinazy białkowej CDK2 w bakteriach E. coli
Supervisor
Monika Wielechowska (FC/CDSB) Monika Wielechowska,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Drug Technology And Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Joanna Cieśla (FC/CDSB) Joanna Cieśla,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC) Monika Wielechowska (FC/CDSB) Monika Wielechowska,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
CDK2 - kinaza cyklino-zależna 2, GST – S-transferaza glutationowa
Keywords in English
CDK2 - cyclin-dependent kinase 2, GST - glutathione S-transferase
Abstract in Polish
Optymalizacja nadprodukcji kinazy białkowej CDK2 w bakteriach E. coli. Celem pracy była nadprodukcja białka CDK2 (kinaza cyklino-zależna 2) i cykliny A2 w bakteriach E. coli. Produkcja rekombinowanego białka wiąże się z odpowiednim dobraniem warunków hodowli oraz z właściwym wyborem gospodarza. Bakterie E. coli są najczęściej używane do produkcji białka ze względu na prostotę, dobrze poznany system ekspresji oraz dostępność i niski koszt hodowli. CDK2 i cyklina A2 zostały otrzymane jako białka fuzyjne zawierające na N-końcu znacznik histydynowy (HisTag) lub GST, które ułatwiają oczyszczanie metodą chromatografii powinowactwa. Prowadzono nadprodukcję białka w małej i w większej skali, w celu sprawdzenia rozpuszczalności produktów. Zostały dobrane odpowiednie warunki hodowli, aby uzyskać oczekiwane produkty – CDK2 i cyklinę A2 w formie rozpuszczalnej. Z elektroforezy SDS-PAGE w żelu poliakrylamidowym wynika, że zaszła wydajna nadprodukcja białka.
File
  • File: 1
    Wiktoria praca inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8571

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT66063a8ad21244eb99c1cd0be194772c/
URN
urn:pw-repo:WUT66063a8ad21244eb99c1cd0be194772c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page