Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

System design of heating and ventilation systems for single-family building and energy analysis of this system

Beata Dybciak

Abstract

The purpose of my engineer work was to design engineering heating and ventilation in the single-family building and the analysis of energy too. The building where the systems were designed was already existed. This is a reference building NAPE defined in order to assess the energy efficiency of ventilation systems. Another part of this paper presents designed installations. The first of theese is supply and exhaust ventilation. Ventilation was completed in heat recovery. In the project is the tube ground heat Exchange also, in order to increase the efficiency of the entire system. Central heating system developed in-pipe systems with lower section. In comparison with NAPE building I changed heat source to a gas boiler. In the last part of my engineer project I compared to the annual energy consumption for heating and ventilation between the NAPE building and designed in my engineering project. I created energy certificate to analysis the idea of primary energy and final energy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Beata Dybciak (FEE) Beata Dybciak,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt systemu ogrzewania oraz wentylacji dla budynku jednorodzinnego wraz z analizą energetyczną
Supervisor
Maciej Mijakowski (FEE/DHV) Maciej Mijakowski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Charkowska (FEE/DHV) Anna Charkowska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Maciej Mijakowski (FEE/DHV) Maciej Mijakowski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
wentylacja, rekuperacja, gruntowy wymiennik ciepła, ogrzewanie, analiza energetyczna
Keywords in English
ventilation, recuperation, ground-coupled heat exchanger, heating, energy analysis
Abstract in Polish
Celem mojej pracy inżynierskiej było zaprojektowanie instalacji ogrzewania oraz wentylacji w budynku jednorodzinnym wraz z analizą energetyczną. Instalacje projektowane były w budynku już istniejącym. Jest to referencyjny budynek NAPE zdefiniowany na potrzeby oceny efektywności energetycznej systemów wentylacji. Kolejna część niniejszej pracy prezentuje zaprojektowane instalacje. Pierwsza z nich to wentylacja nawiewno wywiewna, która została uzupełniona w odzysk ciepła. Projekt przewiduje również rurowy gruntowy wymiennik ciepła w celu zwiększenia efektywności całego systemu. Instalację centralnego ogrzewania stworzono w układzie dwururowym z rozdziałem dolnym. W porównaniu z budynkiem referencyjnym zmieniono źródło ciepła z węzła kompaktowego na kocioł gazowy kondensacyjny. W ostatniej części pracy porównane zostało roczne zużycie energii na potrzeby ogrzewania oraz wentylacji między budynkiem referencyjnym oraz tym zaprojektowanym w mojej pracy inżynierskiej. Na podstawie stworzonego świadectwa energetycznego analizie poddane zostało głównie pojęcie energii pierwotnej oraz końcowej.
File
  • File: 1
    Całość.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13706

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT65f25b7cc74b4efa906e1e3b63f510aa/
URN
urn:pw-repo:WUT65f25b7cc74b4efa906e1e3b63f510aa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page