Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of adaptation of antique industrial building on residential

Łukasz Michał Kotuniak

Abstract

The aim of the thesis is the engineering project to adapt a single-storey industrial building on a two-storey residential building with garages in the basement. The building has been unused for many years and is in poor condition. The building was designed underground garage in order to bring the object to the current standards. Designed new structures supporting the building. The main role in the transfer of loads from the roof and ceiling will perform two parallel reinforced concrete monolithic frame, so that the load of the old exterior walls as far as possible. Ceilings are designed as prefabricated compressed disc of "Spiroll" framework based on the rafters. The roof structure is designed in the form of a wooden beam with a raised bottom chord and skratowaniem shaped W. Raising the lower belt will allow better use of space on the first floor. The calculations were made on the basis of existing standards. To work accompanied by drawings: inventory, after adaptation to the residential building and the construction of selected elements of the building.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Michał Kotuniak (FCEMP) Łukasz Michał Kotuniak,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt adaptacji zabytkowego budynku przemysłowego na mieszkalny
Supervisor
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
budynek przemysłowy, adaptacja, budynek mieszkalny
Keywords in English
industrial building, adaptation, residential building
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt adaptacji jednokondygnacyjnego budynku przemysłowego na dwukondygnacyjny budynek mieszkalny z garażami w kondygnacji podziemnej. Budynek był od wielu lat nieużytkowany i jest w złym stanie technicznym. W budynku zaprojektowano garaż podziemny w celu dostosowania obiektu do obecnych standardów. Zaprojektowano nową konstrukcje nośną budynku. Główną rolę w przenoszeniu obciążeń z dachu i stropów będą pełnić dwie równoległe żelbetowe ramy monolityczne, tak aby obciążenie na stare ściany zewnętrzne było jak najmniejsze. Stropy zaprojektowano jako prefabrykowane sprężone płyty typu "Spiroll" oparte na ryglach ram. Konstrukcję dachu zaprojektowano w formie dźwigara drewnianego z podniesionym pasem dolnym i skratowaniem w kształcie litery W. Podniesienie pasa dolnego umożliwi lepsze wykorzystanie powierzchni na pierwszym piętrze. Obliczenia wykonano na podstawie obowiązujących norm. Do pracy dołączone zostały rysunki: inwentaryzacyjne, po adaptacji na budynek mieszkalny oraz konstrukcyjne wybranych elementów budynku.
File
  • File: 1
    253162 Praca dyplomowa inżynierska Łukasz Kotuniak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9494

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT658dae9e8bee47f4b46a1e037afb2a5f/
URN
urn:pw-repo:WUT658dae9e8bee47f4b46a1e037afb2a5f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page