Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analyze the flow of information and loads in a production and distribution company

Marcin Mięsiak

Abstract

The aim of the thesis is to analyze the flow of information and loads in a production and distribution company taking into account the production process and infrastructure. The thesis describes the production process of architectural concrete slabs, methods of transportation and storage of raw materials and ready-made materials on the premises. The main goal of the thesis is to determine the labor intensity of individual transport cycles in the plant and to present the flow of information between departments. Due to the change in the order structure, labor productivity has decreased in the last two years, and the machines used in the plant are already heavily exploited. Both of these factors force us to consider changes in the organization of internal transportation and the flow of information. In the second part of the thesis, the author presents a suggestion to improve the flow of cargo and information. The suggested changes include changing the place of storage of individual goods, and used transport equipment. The flow of information will be improved through better use of the CRM system used in the plant. The last chapter presents a comparison of the costs of the current solution and the suggested improvement.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Mięsiak (FT) Marcin Mięsiak,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza przepływu informacji i ładunków w przesiębiorstwie produkcyjno-dystrybucyjnym
Supervisor
Andrzej Ratkiewicz (FT/TSEL) Andrzej Ratkiewicz,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Ratkiewicz (FT/TSEL) Andrzej Ratkiewicz,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
analiza kosztów, cykl transportowy, magazynowanie, produkcja, przepływ ładunków, przepływ informacji, urządzenia transportowe, załądunek
Keywords in English
cost analysis, loads flow, information flow, loading, production, storage, transport cycle, transport vehicle,
Abstract in Polish
Celem pracy jest analiza przepływu informacji i ładunków w przedsiębiorstwie produkcyjno-dystrybucyjnym uwzględniająca proces produkcji i infrastrukturę. W pracy opisany jest proces produkcji płyt z betonu architektonicznego, sposoby transportu i składowania surowców i materiałów gotowych na terenie zakładu. Głównym zadaniem pracy jest określenie pracochłonności poszczególnych cykli transportowych w zakładzie i przedstawienie przepływu informacji pomiędzy działami. W związku ze zmianą struktury zamówień w ciągu ostatnich 2 lat wydajność pracy uległa zmniejszeniu, zaś używane na terenie zakładu maszyny są już dość mocno wyeksploatowane. Oba te czynniki zmuszają do rozważenia zmiany organizacji transportu wewnętrznego i przepływu informacji. W drugiej części pracy, autor prezentuje propozycję usprawnienia przepływu ładunków i informacji. Proponowana jest zmiana miejsca składowania poszczególnych towarów oraz wykorzystywane urządzenia transportowe. Przepływ informacji zostanie poprawiony poprzez lepsze wykorzystanie używanego w zakładzie systemu CRM. W ostatnim rozdziale przedstawione zostaje porównanie kosztów obecnego rozwiązania oraz proponowanego usprawnienia.
File
  • File: 1
    Marcin_Mięsiak_praca_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 20215

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT656d13726ab04cc08168ce68f639c9b8/
URN
urn:pw-repo:WUT656d13726ab04cc08168ce68f639c9b8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page