Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Cloud computing – możliwości zastosowania w administracji publicznej

Jan Franciszek Maciejewski

Abstract

The thesis concerns the issue of cloud computing. It touches on various aspects connected to the history of outsorcing, cloud computing and legal terms concerning the use of cloud computing with the emphasis on implementation, specified for public administration. The work includes enumeration and description of benefits as well as threats connected to individual types of x, and tries to conduct an analysis, which would lead to the reduction of potential risk. The emphasis is put on the issues of the SaaS and IaaS models as well as the difference between private and public models of cloud computing. Simultaneously, the question of "which configuration of types, models and solutions is the most appropriate for public administration" is to be answered. For the analysis to be complete, the sample implementation of IT solutions and cloud computing for administration, had to be mentioned. The thesis offers possible pathways of the development of public administration in Poland.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Jan Franciszek Maciejewski (WAiNS) Jan Franciszek Maciejewski Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Cloud computing – możliwości zastosowania w administracji publicznej
Promotor
Krzysztof Urbaniak (WAiNS/ZNAiBA) Krzysztof Urbaniak Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki (WAiNS/ZNAiBA)
Kierunek / specjalność studiów
Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
19-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Krzysztof Urbaniak (WAiNS/ZNAiBA) Krzysztof Urbaniak Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Bolesław Kowalczyk (WAiNS) Bolesław Kowalczyk Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
chmura obliczeniowa, cloud computing, chmura prywatna, chmura publiczna, Software as a Service, Infrastructure as a Service, administracja publiczna
Słowa kluczowe w języku angielskim
cloud computing, private cloud, public cloud, Software as a Service, Infrastructure as a Service, public administration
Streszczenie w języku polskim
Ta praca przedstawia problematykę związaną z chmurą obliczeniową. Zawarto w niej wiele aspektów związanych z historią outsorcingu, cloud computingu, oraz zagadnienia prawne związane z wykorzystaniem chmury obliczeniowej ze wskazaniem na implementację do administracji publicznej. Praca zawiera wyliczenia i opisy korzyści, oraz zagrożeń związanych z poszczególnymi typami chmur obliczeniowych i stara się przeprowadzić analizę pozwalającą zmniejszyć ewentualne ryzyka. Głównym rozważaniom podlegają zagadnienia traktujące o modelach SaaS, IaaS oraz różnice między modelem prywatnym, a publicznym cloud computingu. Jednocześnie w pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: która konfiguracja typów, modeli, rozwiązań jest najbardziej odpowiednią dla administracji publicznej? Aby analiza była kompletna przybliżono przykładowe zastosowania rozwiązań IT i chmur obliczeniowych dla administracji. Praca sugeruje ewentualne ścieżki rozwoju administracji publicznej w Polsce.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 13171

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT654c132c6adb4313acc86c906ac8cc98/
  URN
  urn:pw-repo:WUT654c132c6adb4313acc86c906ac8cc98

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek