Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

cloud computing – application in public administration

Jan Franciszek Maciejewski

Abstract

The thesis concerns the issue of cloud computing. It touches on various aspects connected to the history of outsorcing, cloud computing and legal terms concerning the use of cloud computing with the emphasis on implementation, specified for public administration. The work includes enumeration and description of benefits as well as threats connected to individual types of x, and tries to conduct an analysis, which would lead to the reduction of potential risk. The emphasis is put on the issues of the SaaS and IaaS models as well as the difference between private and public models of cloud computing. Simultaneously, the question of "which configuration of types, models and solutions is the most appropriate for public administration" is to be answered. For the analysis to be complete, the sample implementation of IT solutions and cloud computing for administration, had to be mentioned. The thesis offers possible pathways of the development of public administration in Poland.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Jan Franciszek Maciejewski (FASS) Jan Franciszek Maciejewski,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Cloud computing – możliwości zastosowania w administracji publicznej
Supervisor
Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
chmura obliczeniowa, cloud computing, chmura prywatna, chmura publiczna, Software as a Service, Infrastructure as a Service, administracja publiczna
Keywords in English
cloud computing, private cloud, public cloud, Software as a Service, Infrastructure as a Service, public administration
Abstract in Polish
Ta praca przedstawia problematykę związaną z chmurą obliczeniową. Zawarto w niej wiele aspektów związanych z historią outsorcingu, cloud computingu, oraz zagadnienia prawne związane z wykorzystaniem chmury obliczeniowej ze wskazaniem na implementację do administracji publicznej. Praca zawiera wyliczenia i opisy korzyści, oraz zagrożeń związanych z poszczególnymi typami chmur obliczeniowych i stara się przeprowadzić analizę pozwalającą zmniejszyć ewentualne ryzyka. Głównym rozważaniom podlegają zagadnienia traktujące o modelach SaaS, IaaS oraz różnice między modelem prywatnym, a publicznym cloud computingu. Jednocześnie w pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: która konfiguracja typów, modeli, rozwiązań jest najbardziej odpowiednią dla administracji publicznej? Aby analiza była kompletna przybliżono przykładowe zastosowania rozwiązań IT i chmur obliczeniowych dla administracji. Praca sugeruje ewentualne ścieżki rozwoju administracji publicznej w Polsce.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 13171

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT654c132c6adb4313acc86c906ac8cc98/
  URN
  urn:pw-repo:WUT654c132c6adb4313acc86c906ac8cc98

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard