Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Manufacturing process for the model of the aircraft propeller, assisted the CAD/CAD systems

Mateusz Jan Petridis

Abstract

Abstract: The aim of this Engineering Thesis is to design and conduct the technological process of a model airplane propeller comprising three rotor blades . This element is made from an alluminium cuboid with a CNC milling machine using the CAD/CAM systems. Two stages can be distinguished in this work. The first is the theoretical part, while the other is a detailed description of the creation of the airplane propeller. The theoretical part includes general information regarding kinds of machining, tool materials and surface roughness. Detailed information on the manner of designing and manufacture of the propeller using Solidworks and Alibre is found in the practical part. The whole production process began with the design of the airplane propeller in Solidworks 2017. All the design steps as well as detailed descriptions of consecutive operations are included in the thesis. The following chapter presents the designed element in a workspace within a machine. 3D elements such as a table, a machine vise, a mounting element, a milling detail and gage blocks were required to achieve it. Having concluded the work in the CAD system, it was possible to move on to CAM software. Alibre 2012 was used to generate codes necessary for the milling of the propeller in a machine. The whole work in this program is explained in detail and includes tables with the specification of tools used during the processing as well as screenshots with descriptions of consecutive operations. The practical part contains a complete account of the work on the Hass VF-2 machine with documenting photos enclosed. The operations are described in a comprehensible and accessible fashion to make it possible for the technological process performed to be repeated with the aim of creating an identical model propeller. A part listing the mistakes and imperfections occurring during the machining can also be found at the end of the thesis along with proposed means of eliminating them.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Jan Petridis (FPE) Mateusz Jan Petridis,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Proces technologiczny modelu śmigła samolotowego z wykorzystaniem systemów CAD/CAM
Supervisor
Robert Pierzynowski (FPE/IoMP) Robert Pierzynowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Rozenek (FPE/IoMP) Marek Rozenek,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Robert Pierzynowski (FPE/IoMP) Robert Pierzynowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: Solidworks, Alibre, CAD/CAM, CNC, Frezarka, śmigło.
Keywords in English
Key words: CAD/CAM, Solidworks, Alibre, machine, propeller.
Abstract in Polish
Streszczenie pracy: Celem pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie oraz przeprowadzenie procesu technologicznego modelu śmigła samolotowego złożonego z trzech łopat. Element ten został wykonany z aluminiowego prostopadłościanu przy użyciu frezarki CNC z wykorzystaniem systemów CAD/CAM. W pracy można wyróżnić dwa etapy. Pierwszy z nich to część teoretyczna a druga to dokładny opis przedstawiający wytworzenie śmigła samolotowego. W części teoretycznej znalazły się ogólne informacje dotyczące rodzajów obróbki skrawaniem, materiałów narzędziowych czy chropowatości powierzchni. Część praktyczna zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu zaprojektowania i wytworzenia śmigła przy użyciu programów Solidworks oraz Alibre. Cały proces wytwórczy rozpoczął się od zaprojektowanie śmigła samolotowego w programie Solidworks 2017. Wszystkie kroki z zaprojektowania przedmiotu zostały zawarte w pracy wraz ze szczegółowymi opisami kolejnych operacji. Następnie został przedstawiony zaprojektowany element w przestrzeni roboczej na maszynie. Do tego były potrzebne takie elementy 3D jak: stół, imadło, element mocujący, frezowany przedmiot, płytki wzorcowe. Po zakończeniu pracy w systemie CAD można było przejść do części w programie CAM. Aby możliwe było wygenerowanie kodów potrzebnych do wyfrezowania śmigła na maszynie został użyty program Alibre 2012. Cała praca w tym programie została szczegółowo opisana wraz z tabelami w, których znajduje się opis narzędzi jakie były używane podczas obróbki jak i zdjęcia z opisami kolejnych operacji. Część praktyczna zawiera cały opis pracy na frezarce Hass VF-2 wraz z dokumentacją w postaci zdjęć. Operacje zostały opisane w czytelny i przystępny sposób tak aby istniała możliwość powtórzenia wykonanego procesu technologicznego w celu powstania identycznego modelu śmigła. Na końcu pracy można również wyróżnić część w której zostały opisane błędy oraz niedoskonałości pojawiające się podczas obróbki wraz z ewentualnymi sposobami ich wyeliminowania.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_Mateusz_Petridis_1111386.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35723

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT653e8626b9aa4a09a6fc144627fa2e48/
URN
urn:pw-repo:WUT653e8626b9aa4a09a6fc144627fa2e48

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page